Konu:ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN'İN AÇIKLAMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:134
Tarih:08/07/2013


ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN'İN AÇIKLAMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri?(AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET YENİ (Samsun) - Bayrağa saygıyı sizden mi öğreneceğiz!

BAŞKAN - Bir saniye? Sayın milletvekilleri, lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ben Sayın Bakanın açıklamalarını üzüntüyle dinledim. Sayın Faik Öztrak Kırkpınar'da yaşanan olayları zamanın izin verdiği ölçüde anlattı. Kırkpınar'da yaşanan olay milletimiz açısından son derece üzüntü vericidir. Birincisi: Orada Onuncu Yıl Marşı söyleniyor. Onuncu Yıl Marşı bu cumhuriyetin marşlarından birisidir. (Gürültüler)

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - 100'üncü yıl!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, cumhuriyetin Onuncu Yıl Marşı'nı burada eğer siz cumhuriyetin marşlarından biri olarak kabul etmiyorsanız yazık size!

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Onuncu Yıl Marşı faşist bir marştır, ırkçı bir marştır?

OKTAY VURAL (İzmir) - Orada "Türk" kelimesi geçtiği için alerji oluyorlar herhâlde.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - İkincisi?

OKTAY VURAL (İzmir) - Yani "Türk" ismi geçtiği için öyle mi oluyor! Türk milleti üzerine yemin ettin, namusun ve şerefin üzerine yemin ettin!

MEHMET METİNER (Adıyaman) - ?cumhuriyetin marşı değil o.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Sen de faşistsin o zaman.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen?

Buyurun Sayın Hamzaçebi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Evet, cumhuriyetin Onuncu Yıl Marşı'nı faşist olarak niteleyen bazı faşist kafalar var orada, öyle görüyorum.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Aynaya bak sen!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - İkincisi şu: O bayrak orada geçiyor, bir tören yapılıyor ve on binlerce insan ayağa kalkmış durumda. Siyasetçilerin görevi halka saygı duymaktır, halkın saygı gösterdiği değerlere saygı göstermektir?

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Söyleyene bak!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - ?ama öyle anlıyorum ki AKP'nin artık halkın saygı gösterdiği değerlere saygısı kalmamış, halktan kopmuş.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)