Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:134
Tarih:08/07/2013


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, ben de Sayın Canikli'nin açıklaması üzerine bir katkı yapmak istiyorum kamulaştırmasız el atmayla ilgili olarak. "2002 yılına kadar kamulaştırmasız el atma vardı, 2002'den sonra yoktu." Anlamında bir cümle kurdu. Kanun teklifinin 24'üncü maddesinde kamulaştırmasız el atmayı 2012 yılına kadar meşrulaştıran, ona yasal temel sağlayan bir düzenleme vardı.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Hangi kamulaştırmasız el atma Sayın Başkan, hangisi ama?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Cumhuriyet Halk Partisinin itirazları üzerine bu, teklif metninden çıkarıldı, şu anda kabul ettiğimiz maddeler arasında bu yok. Yani, kamulaştırmasız el atma 2002 yılında bu yana da olanca hızıyla devam ediyor efendim. Bunu bilginize sunuyorum.