Konu:Sivil Toplum Örgütlerini Temsil Eden Ve Gezi Parkı'nda Bildiri Okumak İsteyen 34 Kişinin Gözaltına Alınmasına İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:134
Tarih:08/07/2013


SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİ TEMSİL EDEN VE GEZİ PARKI'NDA BİLDİRİ OKUMAK İSTEYEN 34 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINMASINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Gezi Parkı nedeniyle yaşanan olaylar Türkiye'nin gündeminde bütün ağırlığıyla yer almaya devam ediyor. Bugün Gezi Parkı'nda bildiri okumak üzere, oraya gitmek üzere yola çıkan Taksim Dayanışma Grubu'na mensup sivil toplum örgütlerini temsil eden arkadaşlarımızdan toplam 34 kişi gözaltına alınmıştır. Bildiri okumak gibi bir anayasal hakkını kullanmak isteyen vatandaşlarımızın, sivil toplum örgütü temsilcilerinin, bildiri okuma haklarının elinden alınması, Taksim'e gitmelerinin engellenmesi, doğrudan doğruya kişinin özgürlüklerine, ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne, düşüncesini açıklama özgürlüğüne aykırıdır. Güvenlik güçleri, ona talimat verenler, bireyin, o 34 vatandaşımızın özgürlüklerini ihlal etmişlerdir, Anayasa'yı ihlal etmişlerdir.

Ben buradan, Hükûmet sıralarında bulanan Sayın Bakana çağrıda bulunuyorum: Kendi görev alanına girmiyor ama lütfen Sayın İçişleri Bakanını arasın, bu vatandaşlarımızın nedensiz yere, sebepsiz yere gözaltına alınması uygulamasına son versinler. Gözaltına alınmalarını gerektirecek hiçbir neden yoktur. Bu olayı sürekli bir sürek avına dönüştürmek, Taksim'e gitmek isteyen, Gezi'ye gitmek isteyen bütün herkese potansiyel suçlu gözüyle bakmak ve onları cezalandırmaya çalışmak son derece yanlıştır, demokrasimizi daha kötü bir yöne götürür. Bundan ben kaçınmayı Hükûmete tavsiye ediyorum. Sayın Bakana çağrım, talebim: Lütfen İçişleri Bakanını arayın, bu hukuksuz uygulamaya son versinler.

Teşekkür ederim.