Konu:TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'E, GÖRÜŞÜLEN KANUN TEKLİFİNİN 16'NCI MADDESİYLE İLGİLİ ÖNERGE ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CUMHURBAŞKANIYLA İLGİLİ SÖZLERİNDEN DOLAYI ÜÇ BİRLEŞİM İÇİN MECLİSTEN GEÇİCİ OLARAK ÇIKARMA CEZASI VERİLİP VERİLMEMESİ HAKKINDA
Yasama Yılı:3
Birleşim:130
Tarih:04/07/2013


TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'E, GÖRÜŞÜLEN KANUN TEKLİFİNİN 16'NCI MADDESİYLE İLGİLİ ÖNERGE ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CUMHURBAŞKANIYLA İLGİLİ SÖZLERİNDEN DOLAYI ÜÇ BİRLEŞİM İÇİN MECLİSTEN GEÇİCİ OLARAK ÇIKARMA CEZASI VERİLİP VERİLMEMESİ HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Kaç birleşim veriyorsunuz? Kaç birleşim çıkarma cezasını veriyorsunuz?

BAŞKAN - Üç birleşim ceza teklif edeceğim, evet.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Üç birleşim, peki, tamam.

BAŞKAN - Evet.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, savunma hakkı kısıtlanamaz, bak, onu söyleyeyim.

BAŞKAN - Beş dakika süre veriyorum Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, beş dakika olmaz efendim. Savunma hakkı kısıtlanamaz.

BAŞKAN - Sabaha kadar vereyim o zaman canım.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, hayır, süresiz vereceksin bana. Meclisin çalışma usullerinde, savunma hakkı kısıtlanamaz.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Kısıtlanamaz.

BAŞKAN - Daha önceki uygulamalar ortada Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Kısıtlayamazsınız Sayın Başkan. Bakın, süreyle beni kısıtlayamazsınız çünkü savunma hakkı kısıtlanamaz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, İç Tüzük 163'te yazıyor.

BAŞKAN - Sayın Genç, beş dakika süre ile savunmanızı yaparsınız, buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Savunma hakkını kısıtlayamazsınız, onun için süreyi de kısıtlayamazsınız.

BAŞKAN - Daha önceki uygulamalar ortada.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bakın, süresiz?

BAŞKAN - Burada siz karar verecek değilsiniz, teamüller var.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, efendim, bakın, yani şu Mecliste?

BAŞKAN - Teamül var ortada, daha önceki uygulamaları çıkartırım ben.

Buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, uygulamada öyle bir şey yok. Şimdiye kadar bu kürsüde verilen savunma hakkı kısıtlanamaz.

BAŞKAN - Karar mercisi siz değilsiniz.

Buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben sabaha kadar savunma hakkımı kullanacağım.

BAŞKAN - Süreniz başladı efendim, beş dakika, buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, beş dakika değil, süresiz?

Arkadaşlar, yani, savunma hakkı kısıtlanamaz, savunma hakkı sonsuzdur çünkü bakın, İç Tüzük'e de bakın? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Ama onu şey edin.

SITKI GÜVENÇ (Kahramanmaraş) - Savunma hakkı suistimal edilemez.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, Sayın Başkan, yakışıyor mu size? Yani, insanların savunma hakkını kısıtlamak? Böyle bir şey olur mu?

SITKI GÜVENÇ (Kahramanmaraş) - Suistimal ediyorsun.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Getirin bakalım, savunma hakkının beş dakika olacağına dair nerede var? Böyle bir şey olmaz.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Teamülde var, teamülde.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır efendim, hayır, yani, savunma hakkı kısıtlanamaz arkadaşlar.

BAŞKAN - Sayın Genç, sürenizi yeniden başlatıyorum, genel hükümlerden dolayı on dakika veriyorum.

Buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yahu, on dakika da vermenize gerek yok.