Konu:Tunceli Milletvekili Kamer Genç'e, Görüşülen Kanun Teklifinin 16'ncı Maddesiyle İlgili Önerge Üzerinde Yaptığı Konuşma Sırasında Cumhurbaşkanıyla İlgili Sözlerinden Dolayı Üç Birleşim İçin Meclisten Geçici Olarak Çıkarma Cezası Verilip Verilmemesi Hakkında
Yasama Yılı:3
Birleşim:130
Tarih:04/07/2013


TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'E, GÖRÜŞÜLEN KANUN TEKLİFİNİN 16'NCI MADDESİYLE İLGİLİ ÖNERGE ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CUMHURBAŞKANIYLA İLGİLİ SÖZLERİNDEN DOLAYI ÜÇ BİRLEŞİM İÇİN MECLİSTEN GEÇİCİ OLARAK ÇIKARMA CEZASI VERİLİP VERİLMEMESİ HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, bakın, ben Sayın Kamer Genç'in söylediği kelimeye gelmedim, ben usulle ilgileniyorum önce.

Sayın Başkan, size yakışan, oraya iktidar partisinin grup başkan vekili ve milletvekilleri gelince bizi de oraya davet etmektir. Mademki öyle bir görüşme ortamı olmuştur, bizi de çağırırsınız, bizim görüşümüze uyarsanız veya uymazsınız ama bu Meclis, bu Parlamento, demokrasi bunu gerektirir; bu bir.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Rıza Yalçınkaya'ya sor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İki: Ben burada, geçenlerde bir oturumda, iktidar partisinden bir bayan milletvekilinin çok ağır cümlelerini duydum. Ben, oturumu kim yönetiyordu hatırlamıyorum ama Meclis başkan vekili herhangi bir uyarı ihtiyacını bile duymadı. İktidar partisinin grup başkan vekilinden bir tepki bekledim, herhangi bir tepkiyi göstermedi. O bayan milletvekili dedi ki: "Ben Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriyle aynı çatı altında olmaktan utanıyorum." Ben o cümleyi eden milletvekili arkadaşımın bu cümlesinden üzüntü duydum, o hanımefendiye bunu yakıştıramadım. Beklerdim ki grubu burada bir tepki göstersin, "Olmadı hanımefendi, gelin, bunu düzeltin." desin ve onu düzeltsin. Bunu yapmadı.

İkincisi: Yine Sayın Kamer Genç'le ilgili burada talihsiz bir olay yaşandı, bunu hepiniz biliyorsunuz. Hatırlatmayı arzu etmezdim ama hatırlatmak mecburiyetinde kaldım. Orada iktidar partisinin tutumunu, tek yanlı tutumunu, demokrasi dışı tutumunu, otoriter tutumunu sizler oluşturdunuz. Sizler o milletvekili arkadaşımıza ceza verilmesini engellediniz.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Genel Kurulda verildi ceza.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Verildi mi? Yanlış da hatırlıyor olabilirim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Verdik ceza.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Düzeltiyorum,  düzeltiyorum cümlemi. Düzeltiyorum, evet, orada, doğrusu, olabilir.

Şimdi, Sayın Kamer Genç'in cümlesine geleceğim. Şüphesiz kendisi kendisini savunacaktır, benim o konuda herhangi bir değerlendirme yapma imkânım yok. Elbette Sayın Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanıdır, o makama hepimizin saygı göstermesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanını günlük siyasi tartışmaların dışında tutmamız gerekir. Sayın Kamer Genç'in söylediği cümleyi ben, Sayın Cumhurbaşkanına hakaret olarak almıyorum. Talihsiz bir cümle, amacını aşan bir cümle. Yapılan uygulamayla ilgili, bu "İçi boş bir laf." anlamında yapılan bir değerlendirmedir. Ben buradan hakaret kastını almıyorum. Sayın Genç'e bu fırsat eğer verilirse, verilmiş olsaydı, bunu düzelteceğine, bu yanlış anlamayı düzelteceğine eminim. Bunu yapmak varken bu torba yasa görüşmelerini yeniden bir gerilime taşımanın anlamını görmüyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu, yönetimsizlik olmuştur. Bu, idaresizlik olmuştur. Ben iktidar partisi Grup Başkan Vekilinin dikkatini çekiyorum, boşu boşuna bir gerilim ortamı yaratmayalım. Önemli bir yasayı görüşüyoruz, bunu suhuletle, soğukkanlılıkla değerlendirelim.

Hepinize saygılar sunuyorum.