Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:129
Tarih:03/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MUSTAFA ERDEM (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; torba yasanın 4'üncü maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi en kalbî duygularla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Yakın gelecekte idrak edeceğimiz ramazan ayının başta ülkemize, sonra bütün İslam âlemine hayırlara vesile olmasına, birlik ve beraberliğin oluşmasına, tefrikanın, fitnenin son bulmasına, akan gözyaşlarının durmasına, Müslüman milletleri idare eden idarecilerin de akıllarını başlarına almasına vesile olmasını diler, tekrar hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. (MHP, AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, Türk milliyetçileri olarak, Milliyetçi Hareket Partililer olarak her zaman dinin emrinde, dindarın yanında, Diyanet İşleri Başkanlığımızın da hizmetinde olduk. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinde din ve diyanetle alakalı olan bütün çalışmalarda onu bundan sonra da Türk milletinin en güzide kurumu hâline getirecek yasaların çıkmasında her zaman katkıda bulunduk ve destek verdik. Bundan sonra da bu görevimizi en eksiksiz bir şekilde devam ettirmenin gayret ve kararlılığı içerisinde olacağımızdan kimse kuşku duymasın.

"Diyanet" kelimesinin adının şu veya bu şekilde başka amaçlara kullanılmaması, kişisel menfaatlere, şahsi çıkarlara, siyasi istismara adı alet edilmemesi bakımından böyle bir teklif geldi. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki: Nasıl, Türk milletini darbelerle vuranlar, parçalayanlar bu milletin içinden çıkanlarsa, Türkiye Cumhuriyeti devletinin de birlik ve beraberliğini sıkıntıya sokarak bölme ve parçalama telaşında bulunanlar varsa, unutmayalım ki dine en çok zarar veren yine dindar geçinenler, Diyanete en çok zarar verenler de, üzülerek ifade etmek istiyorum ki, bizatihi Diyanetin kendi mensupları oluyor. (MHP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) O zaman öncelikle şunu dikkatlerinize arz etmek istiyorum, şu şerefli kürsüden daha önce de arz ettim: "Şeref-ül mekân bil mekîndir." Diyanet İşleri Başkanlığımızın yöneticileri ve din hizmetlerini üretenlerimiz her zaman hangi konumda olduklarını, ne adına karar verdiklerini, kim için çalıştıklarını lütfen bilmeleri ve her yaptıkları işi, her attıkları adımı buna göre yapmaları lazım gelir. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki nasıl dini istismar edenler, Diyaneti istismar edenler, milliyetçi hareketin bu samimi duruşunu da istismar etmekte ve maalesef, siyasi oy devşirmeler uğruna karalama kampanyalarına girebilmektedirler.

Burada bir hususa daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum: Diyanet İşleri Başkanlığımızın güzide temsilcileri, içinde bulundukları şerefli kurumun adını koruma hassasiyetlerine paralel olarak, aynı zamanda, Diyanet kurumunun içeriğini ve din müessesesinin topluma sağlıklı bir şekilde anlatılması konusunda da duyarlı ve hassasiyet göstermeleri lazım gelir.

Üzülerek ifade etmek isterim ki Türkiye'de dini pazarlayanlar, din işportacıları, kendilerini dinin şârii yani din koyucusu hâline getirmekte ve kendilerine göre birtakım farzlar, birtakım vacipler, birtakım sünnetler geliştirerek bin dört yüz yıldır Türk milletinin şerefiyle dünya insanlığına model yapmış olan bu millete yeni birtakım dinî akımlar, yeni birtakım sapık, heretik dinî karakterler vermeye çalışmaktadır.

Burada şunu dikkatlerinize sunmak istiyorum: Diyanet İşleri Başkanlığımız "diyanet" kelimesinin adı kadar kendini Mesih hisseden, kendini mehdi yerine koyan, kendini peygamber ilan edenlere de haddini bildirmeli ve dinin gerçekten Allah'a ait olduğunu ve bu Müslüman milletin de Allah'ın kulu olduğu hususunu idrak etmelerine vesile olmasını diler, hepinizi en kalbî duygularla selamlarım. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)