Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Ve Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:129
Tarih:03/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 478 sıra sayılı acayip Kanun Tasarısı'nın 1'inci maddesiyle ilgili verdiğimiz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum.

Şimdi, böyle bir kanun olmaz. Bu kanunun altına imzasını atan milletvekilleri gelsin eğer bir maddeyi hatırlarlarsa ben söylediklerimi geriye alıyorum. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Birileri kanunu yazıyor, getiriyor. Şimdi, bir alt komisyon raporunu inceliyorsunuz, alt komisyonun 1'inci maddesi değişik, diğer maddeleri değişik. Böyle gayriciddi bir parti, gayriciddi bir iktidar! İşte, bakın, iktidar sıralarında kimse var mı? Yok. Hükûmet yok.

RECEP ÖZEL (Isparta) -  Ya orada Bakan var ya! Gözün görmüyor mu baksana Bakana.

KAMER GENÇ (Devamla) - Nerede, nerede geziyor bu Hükûmet?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Orada Bakan var, Bakan!

KAMER GENÇ (Devamla) - Böyle keyifleri? Devletin uçaklarına biniyorlar, çoluk çocuklarını topluyorlar, gidiyorlar, her yerde de yiyorlar, içiyorlar, keyiflerine bakıyorlar. Ya burnunuzdan gelecek bu yani.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Çiçek sulayan sensin!

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen temiz bir dille konuşun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bu kanun maddesiyle ilgili verdiğimiz önerge şu; diyoruz ki: Yani böyle paramparça şey getireceğinize, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 33'üncü maddesine "İl eğitim denetmenleri ve il Eğitim Denetmen Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere? Şunu söyleyeceğinize, "Bütün denetim ve denetim yardımcılarına 6145 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi uygulanır." derseniz, yeni yeni kanun teklif ve tasarılarını getirmenize gerek yok, bu meseleyi halledersiniz. Ama şimdi, bakın, bu Parlamento tatile girerken, efendim, ya bu kadar bu ülkeyi sıkıntıya sokacak yasa tasarılarını getirmeye gerek yok.

Bir defa AKP'nin bir Genel Başkanı var, kavgacı, âdeta, her memlekette isyan çıkarmaya çalışıyor. Diyor ki: "CHP'nin başında celladına yaranmak isteyen, her türlü çirkinliği meşru gören birisi var." Bu cellat kim arkadaşlar ya? Zaman zaman burada bize de bağırıyorlar "Sen celladına âşıksın." Kimdir cellat ya, bir söyleyin. Namuslu ve şerefli insan, kimdir, bu celladı söyler. Cellat dedikleri kişi şu: Atatürk'e cellat diyorlar. Önce sarhoş, şimdi cellat diyorlar. Efendim, kimdir yani?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Ne alakası var?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Öyle bir şey yok. Ne alakası var? Ne alakası var?

KAMER GENÇ (Devamla) - E, söylesin. Tayyip'e sor bakalım, cellat kim ya, cellat kim, söylemek zorunda.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Belki sensin, belki sensin.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Sen ne anlatmaya çalışıyorsun be!

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, Sayın Genel Başkanımıza diyor ki: "Zenciliğinden kurtulmak için?" Ya zenci kim? Zenci de bir insan. Tayyip, yani, sen kimsin, bir söyle bakalım. Zencileri, Alevileri kastediyor. Yani diyor ya, işte siz Aleviler diyor, sen Alevi'sin diyor. Tamam, Aleviyim ben de, yani Aleviliğimizle gurur duyuyoruz ama "Zenciliğinden kurtulmak istiyor." diyor. Yahu, böyle bir şeyler olur mu?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen anlayamazsan ne yapalım biz?

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, zaman zaman, bu kadar seviyesiz, alçakça düşüncelerle insanlara hitap edilmez. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Siyasi iktidarı elinde bulunduran insanlar bu memlekette, eğer hakikaten kardeş kavgası çıkarmak istemiyorlarsa?

BAŞKAN - Sayın Genç? Sayın Genç, lütfen temiz dille konuşun.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Alçak sensin!

ORHAN ATALAY (Ardahan) - Bu Mecliste sensin daha alçağı!

KAMER GENÇ (Devamla) - ?muhakkak bu memlekette barışı sağlamak zorundadırlar.

BAŞKAN - Sayın Genç?

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, iktidar partisinde bulunan insanlar bize her türlü hakaretleri yapacaklar?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen hakaret ediyorsun!

KAMER GENÇ (Devamla) - ?ondan sonra Atatürk'ü cellat kabul edecekler, sarhoş kabul edecekler, ondan sonra da çıkıp da?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Biz öyle bir şey demedik.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu memleket bu düşünceyle, bu kafayla yönetilemez, böyle kanunlarla?

MEHMET ALTAY (Uşak) - İçinden geçenleri söylüyorsun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Eskiden bu memlekette bir maliye bakanı vardı, maliye bakanı, maliyedeki istikrarı sağlamak için bu sıralara gelirdi. Burada, bir harcama kanunları geldiği zaman bunlara müdahale edecekti ama şimdi burada hiçbir şey yok; burada ne hükûmet var? Kimin aklına esiyorsa, bu sıralara bir önerge veriyorlar, ondan sonra?

MEHMET ALTAY (Uşak) - Psikolojide "karşı yansıtma" diye bir şey var, içinden geçenleri söylüyorsun, kendi içinden geçenleri başkasına yansıtıyorsun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Devlet diye bir şey yok. Devletin en kıymetli hazineleri, getiriliyor, birtakım kişilere peşkeş çekilmek isteniyor ve böylece de bu devlet iflasa götürülmek isteniyor. Devlet bugün iflas içinde.

Şimdi, burada,  hükûmet sıralarında oturan kişilere soru soruyoruz, sorularımıza cevap verilmiyor. Yüzlerce, yolsuzlukla ilgili sorularımız var, bu sorulara cevap verilmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşulan konular halktan gizleniyor. Ya bu gizlilikle nereye gidebilirsiniz, hakaretlerle, insanlara saldırmakla? Siz zannediyor musunuz ki Tayyip Erdoğan, senin o aldığın 5 bin polis seni yarına koruyacak? İşte gördünüz, Mursi ne duruma geldi. Onun da çevresinde çok polis vardı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ne alakası var?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sen de mi darbecisin?

BAŞKAN - Sayın Genç, Sayın Genç?

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla hiçbiriniz kendinize güvenmeyin. Bakın, bu memlekette sizin aklınızın ermediği gerçekler var. Bu gerçeklere karşı?

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Hadi oradan be!

BAŞKAN - Sayın Genç, darbe çığrıştırıcılığı mı yapıyorsun? Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden darbe çığrıştırıcılığı yapmak yakışıyor mu?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Darbeci seni, darbeci! Darbeci!

MEHMET ALTAY (Uşak) - Darbeciler zamanında adam olmuş bir herifsin sen!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben darbeci marbeci değilim. Darbeyi yapan sizsiniz. Siz bu memleketin iradesine karşısınız. Bakın, her gün darbeyi getiren? Siz burada bir karşı devrim yaptınız; karşı devrimle Atatürk'ü yok etmeye çalışıyorsunuz, ilkelerini yok etmeye çalışıyorsunuz.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hiç öyle bir şey yok.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama sizin kafanız buna ermez, gücünüz de yetmez çünkü karşı devrimcilerin devrimcilerden daha akıllı olması lazım, daha güçlü olması lazım, cahil cühelayla karşı devrim yapılmaz.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)