Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Ve Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:129
Tarih:03/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, demin de sordum, yine soruyorum: Şimdi, getirilen 7'nci madde ile 4/5/2005'le 30/6/2013 yani sekiz yıllık süre zarfında vekil imam-hatip, vekil müezzin, kayyum ve Diyanet İşlerine bağlı Kur'an kurslarında kurs öğreticisi olarak görev yapan kişiler imtihana girmeyecekler ve bunları kadroya alacaklar, en üst maaş bağlayacaklar. Bu memlekette mühendisi işe almıyorsunuz, kimyageri işe almıyorsunuz, fizikçiyi işe almıyorsunuz, öğretmeni işe almıyorsunuz ama bunları alıyorsunuz. Bunların sayısı kaçtır? Hangi esaslara göre alacaksınız? Ayda kaç lira kendilerine vereceksiniz? Bunları öğrenmek istiyorum.

Bir de devlette bir ciddiyet var ya! Yani, böyle evvela? Kaç tane kadro var? 100 bin taneyi buluyor benim hesaplamama göre. Yani, seçime giderken bu kadar bu milleti bu duruma düşürmenin bir anlamı var mı? Yani, siz bu devletin bütün kadrolarını?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)