Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Ve Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:129
Tarih:03/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Şimdi, getirilen 5'inci madde ile cami, mescit ve Kur'an kurslarının bütünleyici parçalarında bulunan ve ticari faaliyette kullandırılan, mülkiyeti Hazineye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bulunan birtakım yerler bedelsiz olarak cami, mescit, Kur'an kurslarına bırakılıyor. Bu kadar, hazineye ve kamu kurumuna ait olan arazilerin miktarı ve metrekaresi kaç liradır? Bu bedelsiz bırakılanlardan devletin kaybı kaç liradır?

Yine, 7'nci maddeyle, 4/5/2005 ile 30/6/2013 yani sekiz yıllık tarihler arasında vekil imam-hatip, vekil müezzin, kayyum, Diyanete bağlı Kur'an kurslarında Kur'an öğreticisi olan, görev yapan kişiler memuriyete alınıyor. Yani bu en aptal toplumların tercih etmeyeceği birtakım?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)