Konu:Sözlü Soru Önergeleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:103
Tarih:08/05/2012


SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Efendim, bu AKP iktidarıyla ilgili en azından altmışın üzerinde verdiğim yolsuzlukla -ihale yolsuzluğu, belediye yolsuzluğu- ilgili soru önergelerimin hiçbirisine cevap verilmiyor. Özel güvenlikle ilgili görev yapan vatandaşlarımızın sorunlarına cevap verilmiyor,  4/C'deki sıkıntılar giderilmiyor. Maalesef getirilip böyle fasa fiso sorulara cevap veriyorlar.

Benim sorum şu aslında: Biliyorsunuz Düzce'de bir deprem oldu kış şartlarında. O zaman 10 milyon dolarlık çadır alınmıştı, kış şartlarına uygun çadır alınmıştı. Van ve Erciyes'te deprem meydana geldiği zaman bu çadırlar ortada yoktu.

Şimdi, Sayın Bakan bana doğru dürüst cevap vermedi. Bu çadırları nereye koydunuz? Şimdi kış şartlarına uygun olarak -pahalı- 10 milyon dolarlık çadır alınmış ve depremzedelere evleri de verildikten sonra bunların toplanıp tekrar devletin arşivlerinde, deposunda olması lazım. Hâlbuki Van'da siz nasıl insanları barındırdınız?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurunuz efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan,  yani sorumuza en azından iki dakikalık bir konuşma hakkı verin. Yahu, burada iki saattir Bakan konuşuyor, hiç?

BAŞKAN - Sayın Genç, siz sorunuzu sordunuz, ek açıklama talebinde bulundunuz.

Buyurunuz Sayın Bakan.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama efendim yani böyle bir şey yok ki yani biz de bir cevap verelim yani kısa bir açıklama?

BAŞKAN - Siz cevap vermeyeceksiniz, siz soru soracaksınız efendim.

Buyurun efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, İç Tüzük'te diyor ki: "Kısa açıklama yapar." Kısa açıklama da bir dakikada yapılamaz ki.