Konu:Gezi Parkı Olaylarından Sonra Bu Konuda Bir Açıklama Yapmak İçin Ankara Büyükşehir Belediyesi Önünde Toplanan Memurlara Karşı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının Tutumunu Kınadığına İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:123
Tarih:20/06/2013


GEZİ PARKI OLAYLARINDAN SONRA BU KONUDA BİR AÇIKLAMA YAPMAK İÇİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE TOPLANAN MEMURLARA KARŞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ TUTUMUNU KINADIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Gezi Parkı olaylarından sonra Türkiye'nin her tarafında yükselen protestolara ek olarak Ankara Büyükşehir Belediyesinde de geçen hafta memurlar bir protesto gösterisi düzenlemişlerdir. Bu olaylar olduktan sonra, TÜMBEL-SEN'in çağrısıyla Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan memurlar bu konuda bir açıklama yapmak istemelerine rağmen, ne yazık ki kalabalık bir grup tarafından tartaklanmış, arkasından memurlara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından, eğer pişmanlık bildirisinin altına imza atmazlarsa iş akitlerinin feshedileceğine, devlet memurluğundan çıkartılacaklarına ilişkin tehdit dolu bir mesaj gönderilmiştir. Ayrıca, bu memurlar başka yerlere, başka organlara sürülmüş, sürgün ve kıyım Ankara Büyükşehir Belediyesinde devam etmektedir.

Belediye Başkanının demokratik tepkilerini gösteren memurlara karşı izlemiş olduğu bu tutumu Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir kez daha kınadığımı ifade etmek istiyorum ve bu yanlış tavrından ve yanlış hareketinden bir an önce dönmesini talep ediyorum.

Teşekkür ediyorum.