Konu:KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MAHİR ÜNAL'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:122
Tarih:19/06/2013


KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MAHİR ÜNAL'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Mahir Ünal'ın değerlendirmeleri arasındaki bir cümlecik, bir ifade, bir tanım doğrusu bütün Taksim Gezi olaylarını özetleyen bir tanım. Bu tanımı kullandığı için kendisine çok teşekkür ediyorum ve Sayın Başbakandan farklı bir düşünceyi ifade ettiği için kendisini o yönüyle kutluyorum.

Şimdi, Sayın Başbakan ne diyordu? Taksim Gezi olayları nedeniyle tüm Türkiye'ye yayılan bu hareketleri "3-5 çapulcunun eylemi" olarak nitelendirdi. Daha sonra ne dedi? "Bunlar marjinal örgütlerin işleri." dedi.

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Bir kısmını hariç tuttu Sayın Başbakan.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Dün bir arkadaşınız burada "Cumhuriyet Halk Partisi o darbecilerle yani Taksim Meydanı'ndaki darbecilerle kol kola." dedi ama o marjinal örgütlerle, darbecilerle, 3-5 çapulcuyla Sayın Başbakan Başbakanlıkta buluştu. Demek ki o darbecilerle, çapulcularla, marjinal örgütlerle Sayın Başbakan müzakere etme ihtiyacını duydu.

İSMAİL AYDIN (Bursa) - Çapulcularla değil, eylemcilerle.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ama Sayın Ünal bir şey söyledi, "Meydanlarda toplumsal muhalefet var." dedi. Sayın Ünal, sizi kutluyorum; meydanlarda toplumsal muhalefet var.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Evet, sizin temsil etmediğiniz bir toplumsal muhalefet var.

 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Toplumsal muhalefet var. Anketlere göre de toplumsal muhalefetin yüzde 70'i bugüne kadar hiçbir siyasi partiye oy vermemiş?

RECEP ÖZEL (Isparta) - CHP'ye oy vermiş, CHP'ye.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ?veya hiçbir siyasi partiye yakınlık duymuyor. Bilgi Üniversitesinin anketi orada, KONDA'nın anketi orada; sizin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın nereye yaptırdığı meçhul bir anketin rakamları değil, bakın Bilgi Üniversitesi, KONDA.

Meydanlarda toplumsal muhalefet var. Bütün otoriter rejime yönelen insanlar meydanlardan korkarlar çünkü meydanlar?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ?daha önce bir araya gelmemiş insanları bir araya getirir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)