Konu:MHP GRUBUNUN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİNİN "GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER" KISMINDA YER ALAN MERSİN MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞANDIR VE ARKADAŞLARININ (10/164) ESAS NUMARALI, MANİSA MİLLETVEKİLİ ERKAN AKÇAY VE ARKADAŞLARININ (10/198) ESAS NUMARALI, KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ALİM IŞIK VE ARKADAŞLARININ (10/273) ESAS NUMARALI, ADANA MİLLETVEKİLİ ALİ HALAMAN VE ARKADAŞLARININ (10/300) ESAS NUMARALI, KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MESUT DEDEOĞLU VE ARKADAŞLARININ (10/446) ESAS NUMARALI KÜÇÜK ESNAF VE SANATKÂRLARIN SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ; İSTANBUL MİLLETVEKİLİ CELAL ADAN VE AR-KADAŞLARININ (10/389) ESAS NUMARALI İSTANBUL'DAKİ ESNAF VE SANATKÂRLARIN SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ; MUĞLA MİLLETVEKİLİ MEHMET ERDOĞAN VE ARKADAŞLARININ (10/656) ESAS NUMARALI ŞOFÖR ESNAFININ SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİR-LENMESİ; KASTAMONU MİLLETVEKİLİ EMİN ÇINAR VE ARKADAŞLARININ 21/3/2012 TARİH 3812 SAYI İLE KASTA-MONU'DAKİ ESNAF VE SANATKÂRLARIN SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ; ELÂZIĞ MİLLETVEKİLİ ENVER ERDEM VE ARKADAŞLARININ 2/4/2012 TARİH 4122 SAYI İLE ELÂZIĞ İLİNDEKİ KOBİ'LER İLE KÜÇÜK ESNAF VE SANATKÂRLARIN SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ; MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ ÖZ VE ARKADAŞLARININ 20/2/2013 TARİH 9922 SAYI İLE ESNAF VE SANATKÂRLARIN SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNİN GENEL KURULUN 19 HAZİRAN 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:122
Tarih:19/06/2013


MHP GRUBUNUN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİNİN "GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER" KISMINDA YER ALAN MERSİN MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞANDIR VE ARKADAŞLARININ (10/164) ESAS NUMARALI, MANİSA MİLLETVEKİLİ ERKAN AKÇAY VE ARKADAŞLARININ (10/198) ESAS NUMARALI, KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ALİM IŞIK VE ARKADAŞLARININ (10/273) ESAS NUMARALI, ADANA MİLLETVEKİLİ ALİ HALAMAN VE ARKADAŞLARININ (10/300) ESAS NUMARALI, KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MESUT DEDEOĞLU VE ARKADAŞLARININ (10/446) ESAS NUMARALI KÜÇÜK ESNAF VE SANATKÂRLARIN SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ; İSTANBUL MİLLETVEKİLİ CELAL ADAN VE AR-KADAŞLARININ (10/389) ESAS NUMARALI İSTANBUL'DAKİ ESNAF VE SANATKÂRLARIN SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ; MUĞLA MİLLETVEKİLİ MEHMET ERDOĞAN VE ARKADAŞLARININ (10/656) ESAS NUMARALI ŞOFÖR ESNAFININ SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİR-LENMESİ; KASTAMONU MİLLETVEKİLİ EMİN ÇINAR VE ARKADAŞLARININ 21/3/2012 TARİH 3812 SAYI İLE KASTA-MONU'DAKİ ESNAF VE SANATKÂRLARIN SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ; ELÂZIĞ MİLLETVEKİLİ ENVER ERDEM VE ARKADAŞLARININ 2/4/2012 TARİH 4122 SAYI İLE ELÂZIĞ İLİNDEKİ KOBİ'LER İLE KÜÇÜK ESNAF VE SANATKÂRLARIN SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ; MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ ÖZ VE ARKADAŞLARININ 20/2/2013 TARİH 9922 SAYI İLE ESNAF VE SANATKÂRLARIN SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNİN GENEL KURULUN 19 HAZİRAN 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TURGAY DEVELİ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce konuşan sayın AK PARTİ milletvekilini dinleyen vatandaşlarımız, Türkiye'de mi yaşadıklarına, yoksa başka bir ülkede mi yaşadıklarına sanırım şaşırmışlardır. İşlerin yolunda olduğunu, ekonominin tıkırında olduğunu, esnafın işlerinin çok güzel olduğunu, vatandaşın sıkıntılarının olmadığını, pembe bir ekonomide güzel bir yaşam sürdürdüklerini anlattı sayın vekil ama gerçeğin böyle olmadığını en azından cebinde yangın olan, mutfağında yangın olan vatandaşlarımız çok yakından biliyorlar. Bu anlamda, Milliyetçi Hareket Partisinin verdiği araştırma önergesine olumlu oy vereceğimizi baştan ifade etmek istiyorum ve lehinde konuşacağım.

Ekonomik göstergeler, rakamlar ortada, vatandaşın durumu da ortada. Vatandaş sabırla, metanetle bir an önce şu seçimlerin, sandıkların önüne gelmesini bekliyor. Eğer sayın milletvekilinin söylediği gibi, Türkiye'de esnafın, sanatkârın, işçinin, memurun, köylünün herkesin işi yolunda olsaydı işsizlik rakamlarının bu noktada olmaması gerekiyordu, vatandaşların bankalara kredi borçlarının bu noktada olmaması gerekiyordu, asgari ücretin bu noktada olmaması gerekiyordu, yaşam standardının kalitesinin, kalifikasyonunun bu noktada olmaması gerekiyordu.

Aslında, sadece esnaf ve sanatkârın sorununu diğer sorunlardan da ayırt etmemek gerekiyor. Size bir örnek vermek istiyorum, çok somut, canlı bir örnek vermek istiyorum.

Bu kürsüden defalarca anlattım, bu ülkenin Adalet ve Kalkınma Partisinin Düyun-ı Umumiye kurumu gibi çalıştığını, Özelleştirme İdaresinin kapitülasyonlardan çok daha ağır maddelerle devletin biriktirdiği, cumhuriyetin biriktirdiği bütün değerleri, deyim yerindeyse -her zaman aynı kelimeyi kullanıyorum- peşkeş çektiğini buradan defalarca anlattık. Hatta Sayın Enerji Bakanı keşke burada olsaydı -az önce buradaydı- ona da bunları ifade edecektim.

Hatırlar mısınız burada Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Fırat ve Meram'da kasada para bırakarak devleti 126 milyon lira zarara uğrattığını, bunu belgeleyen teftiş kurulu raporlarının, Sayıştay raporlarının ısrarla ve inatla siz değerli milletvekillerinden ve halkımızdan saklandığını söylemiştim. Nihayet, geçen hafta çarşamba günü, KİT üst komisyonunda TEDAŞ'ın raporları görüşülürken bu teftiş raporları ortaya çıktı, tabii, Enerji Bakanlığının denetleme kurulu üst raporuyla beraber. Ortaya çıkan gerçek şu yüce milletimiz, değerli milletvekilleri: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı enerji dağıtım ihalelerinde usulsüzlük olduğuna; bu ihaleleri yapan, hazırlayan, şartnameleri yazanların işlerini bilmedikleri yoksa kasıtlı mı yaptıkları henüz daha mahkemeye yansımadığı için belgelenemeyen çok ciddi rakamların özelleştirilen şirketlerin kasasına bırakıldığına dair teftiş kurulu raporları ortaya çıktı. Fırat ve Meram'da, sadece 2 şirkette Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ısrarla ve inatla gizlemeye, saklamaya, örtmeye çalıştığı raporların gösterdiği sonuç şu: Devletin kasasında durması gereken yaklaşık 30 milyon lira para özelleştirilen şirketlerin kasasına aktarılmış. Toplam 11 tane şirkette 126 milyon lira, şartnameden kaynaklanan, özelleştirme mantığından kaynaklanan, AK PARTİ'nin kendi yandaş sermayesini yaratma anlayışından kaynaklanan uygulamalardan dolayı özel şirketlere transfer edilmiş. Bunu aylarca anlattık, tam bir yıldan bu yana anlatıyoruz; yapmayın bunu diyoruz, getirin şunları, milletin parasını kendi yandaş sermayenizi oluşturmak için birilerine aktarmayın diyoruz. Belgeleri sakladınız, teftiş kurulu raporlarını ısrarla ve inatla vermediniz, şimdi ortaya çıktı.

İşin garibi nedir biliyor musunuz Sayın AK PARTİ milletvekilleri? Sizin idarenizdeki, Başbakanlık idaresindeki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da bu yanlışı, bu hukuksuzluğu kabul etti. Burada araştırma önergesi verdiğimizde, otomatik olarak kalkan parmaklarınız o araştırma önergesini reddetmişti. Şimdi, sizin idarenizdeki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu haklılığımızı, Cumhuriyet Halk Partisinin bu haklılığını kabul etti ve şartnameyi değiştirmek zorunda kaldı. Şimdi, son yapılan 8 ihalede ve bundan sonra yapılacak 5 ihalede, kasadaki mevcut paraların TEDAŞ'a aktarılırken mahsup edilmesi gerekliliğini yeni şartnameye koymak zorunda kaldı. Hani ihaleler temizdi, hani bir hukuksuzluk yoktu? Neden kabul ettiler o zaman? Şimdi, bunun hesabını, vicdanınızın hesabını millete vereceksiniz.

İkinci olay da şu değerli milletvekilleri: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özellikle Meram'da, özelleştirilen şirkete devir yapmadan önce, son ayda, 200 bin sayacın okunmadığını TEDAŞ müfettişleri tespit etmişti ve soruşturma son aşamasına gelmişti. Bunu teftiş kurulundan aldılar ve Enerji Bakanlığının denetleme kuruluna gönderdiler. Raporu buharlaştırmak istiyorlar ama buna izin vermeyeceğiz. Tam 200 bin hane. Müfettişlerin rakamlarına göre, devredilen para, sayaçlarda okunmayan ve biriktirilen para 30 milyon lira civarında. Günah değil mi? Madem o yaptığınız doğruydu, şimdi şartnameleri neden değiştirdiniz? Madem 126 milyon lira parayı kasada bıraktınız, şimdi şartnameyi değiştirdiniz, o 126 milyon liranın 88 milyon lirasının tahsil edilmemesi yönünde Enerji Bakanlığı Denetleme Kurulundan neden rapor çıkarıyorsunuz?

Arkadaşlar, millete borcunuz var. Bu milletin 1 liralık, 2 liralık elektrik parasını ödeyemediği için elektriği kesiliyor, kaçak elektrik kullanıyorlar. Biliyorsunuz rakamları, yüzde 90, yüzde 80'e varan kaçak elektrik kullanılıyor. Bunları da polis zoruyla, jandarma zoruyla, savcılık zoruyla da engelleyemiyorsunuz üstelik. Devletin, bu milletin 126 milyon lirasını neden tahsil etmekten imtina ediyorsunuz? Ortada bu paraların tahsil edilemeyeceğine dair bir hukuk maddesi yok. Yeni şartnamede de bunların TEDAŞ'a mahsup edileceğine ilişkin hüküm olduğuna göre neden dava açmıyorsunuz? Bu davaların açılması gerekiyor değerli milletvekilleri.

Bu milletin parasını özelleştirme ihaleleriyle yarattığınız zenginlere bırakmayın. Bir kişiye, iki kişiye bütün milletin geleceğini, dişinden tırnağından artırdığı birikimleri peşkeş çektirmeyin, yazıktır, günahtır.

Bakın, burada bir yıldan beri söyledim; yapmayın, etmeyin dedim. En sonunda gerçek ortaya çıktı. Gerçek ne imiş? AK PARTİ Hükûmetinin Başbakanlığa bağlı Özelleştirme İdaresinin yaptığı işlem hukuka uygun değilmiş. Bunu siz de kabul ettiniz, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da kabul etti. Gelin, uzatmayın, bunu mahkemelere götürüp raporları gizleyerek zaman aşımına uğratmayın. Ortadaki para 126 milyon lira. Şartnameler yeni değiştiği için devletin kasasında kaç lira para kalacak, biliyor musunuz arkadaşlar? Tam 250 milyon liradan fazla. Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin bu dosyayı ısrarla takip etmesinden dolayı, ihale şartnamelerinin değiştirilmesinden dolayı sadece bundan sonraki yapılacak ihaleler için -8 artı 5 ihale için- kasada kalacak para ama özel sektörün kasasında bıraktığınız 126 milyon lirayı almak için ne yazık ki sizin desteğinize ihtiyacımız var; bu desteğinizi talep ediyor, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)