Konu:AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; 473 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:121
Tarih:18/06/2013


AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; 473 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Gezi Park'ıyla ilgili buralarda epeyce konuşma yapıldı. Önümüzdeki günlerde Meclis araştırması açılması noktasında önerge hazırlayacağız. Bu nedenle muhalefet partisinden de destek bekleyeceğiz inşallah.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Hazırlamanıza gerek yok, bizim var, onu destekleyin.

RAMAZAN CAN (Devamla) - Orada neler olmuş, bütün gerçekler ortaya dökülsün, herkes eteğindeki taşları döksün.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündemin belirlenmesi maksadıyla değerli milletvekilimiz Sayın Doğan Kubat burada konuşmasında dile getirdi, grup önerimizle 473 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nı ve 15 uluslararası sözleşmeyi öne alıyoruz. Bugün, sözlü sorulardan sonra -önerimizde- Meclisi kapatmayı düşünüyoruz. Yine, çarşamba ve perşembe günü uluslararası sözleşmeler ile 473 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşülmesinin tamamlanmasına kadar Meclisi çalıştırmayı öneriyoruz.

Grup önerimize destek bekliyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)