Konu:EROL KAYA'NIN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI
Yasama Yılı:3
Birleşim:121
Tarih:18/06/2013


EROL KAYA'NIN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Erol Kaya, Taksim'le ilgili birtakım fotoğraflar gösterdi, "İşte şöyleydi, biz şöyle yapmak istiyoruz." dedi ama beklerdim ki Topçu Kışlası'nın da o meydanda yerini almış hâlini gösteren bir fotoğrafı burada bizlere sunsun.

Şimdi, ben, konuşmamda şunu söyledim: İlk anda bir çevre hareketi olarak başlayan ama Sayın Başbakanın katı ve otoriter tutumu nedeniyle bir anda bunun ötesine geçerek özgürlük merkezli bir harekete dönüşen bir tablodan ben söz ettim. Elbette şu andaki konu, şu andaki durum çevresel kaygıların, mimari kaygıların ifade edilmesinin ötesine geçmiştir çünkü Sayın Başbakanın otoriter tutumu, katı tutumu, güvenlik politikalarının şiddet üzerine oturması toplumu isyan noktasına getirmiştir. "Benim hayatıma karışma. Özgürlüğümü istiyorum." deme noktasına gelmiştir kitleler.

Değerli milletvekilleri, tarih 31 Mayıs 2013; Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir gensoru görüşmesini o gün tamamladık, ben akşam uçağıyla İstanbul'a gittim, Taksim'e çıktım. Gidene kadar Sayın İstanbul Valisiyle, Sayın İçişleri Bakanıyla birkaç kez konuştum. Sorunu çözmek, o kitlelerin taleplerine kulak vermek ve ülkeyi doğru bir istikamete götürebilmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşen görevi yapmak amacıyla bunları yaptım. En son, Taksim Meydanı'ndan gece geç vakit Sayın İçişleri Bakanını aradım, Taksim Dayanışmasının talebi şuydu: "Gezi Parkı'ndan polisler çekilsin, biz oraya girelim, bildirimizi okuyalım, taleplerimizi millete anlatalım, ondan sonra dağılalım." Bunu Sayın Bakana önerdim. Bakın, makul bir öneriyi dinlemeyen Hükûmet, Türkiye'yi hangi noktaya getirmiştir? Bu konuyu asıl istismar eden, Türkiye'yi kutuplaştıran Hükûmetin kendisi olmuştur.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)