Konu:Metin Külünk'ün Bdp Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşma Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:121
Tarih:18/06/2013


METİN KÜLÜNK'ÜN BDP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Bu kürsüden kim daha yüksek sesle konuşursa, kim bağırır çağırırsa haklıdır." diye bir anlayış yok, böyle olmamalı ama bu anlayışa sahip bazı arkadaşlar maalesef bu kürsüye çıkıyor, sesini yükselterek haklı olduğunu ifade etmeye çalışıyor.

Ülkede olağanüstü bir süreç yaşıyoruz -bakın, olağanüstü bir süreç yaşıyoruz- bu süreci soğukkanlılıkla değerlendirmemiz gerekir.

Biraz önce rakamları verdim, bir daha vereceğim: Türk Tabipleri Birliğinin rakamlarına göre 1'isi komiserimiz olmak üzere 5 vatandaşımız çıkan olaylarda ölmüştür, 7.822 yaralı vatandaşımız vardır, 6 kişinin hayati tehlikesi vardır, 59 ağır yaralımız vardır, 11 vatandaşımız gözünü kaybetmiştir ve 1 kişi görme sorunu yaşamaktadır, yaklaşık 100 vatandaşımız da kafa travmasına uğramıştır.

Böylesine olağanüstü bir süreçte buraya çıkan milletvekili arkadaşımız Sayın Külünk, gerekse bugün grup konuşmasında Sayın Başbakan, hedefe Cumhuriyet Halk Partisini koymak suretiyle bir kutuplaşmayı yaratmak istemektedir. Buna son verin değerli arkadaşlar. Şimdi, "Darbecilerle kol kola girdiniz." diyorsunuz. Kim bunlar? Taksim'e, Gezi Parkı'na ve Türkiye'nin birçok vilayetindeki meydanlara çıkan vatandaşlarımız. Peki, bunlar darbeci ise -bu gençler- Sayın Başbakan bunlardan iki kez bir heyet kabul etmedi mi? O zaman Sayın Başbakan bu darbecilerle bir pazarlığa mı girişti acaba? Yok, meydanlarda "paçavralar" varmış. Peki, siz bu "paçavraları" taşıyan insanlarla görüştünüz, Sayın Başbakan görüştü.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Onlarla görüşmedi!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sizin dediklerinizi kabul etmeyince mi bunlar darbeci oldu?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Onlarla görüşmedi, siz görüştünüz!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Biz hak arayan, özgürlük talep eden bütün vatandaşlarımızın yanındayız.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)