Konu:Mahir Ünal'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşma Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:121
Tarih:18/06/2013


MAHİR ÜNAL'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben bir durum tespiti yaptım. Burada konuşan milletvekili arkadaşımız Sayın Hüseyin Aygün Alevi vatandaşlarımızın inancına yönelik olarak bazı sorunları dile getirdi. Eğer Türkiye'de inanç sahiplerinin, Alevi vatandaşlarımızın inancına yönelik, onun gereğini yerine getirmeye yönelik bir sorunu var ise bu sorun Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşulacaktır. Eğer Sünni vatandaşlarımızın da inancının gereklerini yerine getirme konusunda bir sorunu var ise o da burada konuşulacaktır. Bunları burada konuşmaktan çekinmeye, sakınmaya gerek yok ama siz ikide bir dine, mezhebe sarılıyorsunuz.

Bakın, Sayın Başbakan konuşmalarında "Camilerde içki içtiler." diye o gençlere saygısızlık ediyor.

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - İçmediler mi peki? Görüntüler yok mu ortada?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - O sizin?

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Görüntüyü görmediniz mi, alıp izlemediniz mi? 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sizin 22'nci Dönem AK PARTİ Milletvekili Süleyman Gündüz açıklama yaptı, dedi ki: "Burada içki içilmemiştir."

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Yazık değil mi?

MUHARREM İNCE (Yalova) - Ya, arkadaşlar, cami babanızın malı mı sizin?

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Ne demek babanızın malı mı?

BAŞKAN - Efendim, lütfen, lütfen dinleyelim.

MUHARREM İNCE (Yalova) - Cami senin babanın malı mı?

BAŞKAN - Beyler, lütfen dinleyelim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başbakan meydanlardan alamadığı meşruiyeti, meydanların ona vermediği meşruiyeti bir camiden almaya çalışmıştır.

MUHARREM İNCE (Yalova) - Cami sizin babanızın malı mı?

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Niye sahip çıkmıyorsun?

BAŞKAN - Beyler, lütfen, rica ediyorum. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ama o caminin müezzini ona o meşruiyeti vermemiştir.

Hepinize saygılar sunuyorum.