Konu:Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:119
Tarih:12/06/2013


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakan, Türkiye'de 2012 verilerine göre 2 milyon 800 bin 15 yaş üzeri kişi okuma yazma bilmemektedir. Türkiye'de, 120 bin öğrenciye 10 bin öğretmen yatılı bölge okullarında eğitim hizmeti vermektedir. Yatılı bölge okulları cumhuriyetin çok önemli okullarıdır, eğitim birliğinin sağlanması, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının devlet imkânlarından faydalanarak eğitim almasını sağlayan önemli okullardır. Basında yer alan bu okulların kapatılacağı şeklinde terör örgütünün talepleriyle de örtüşen böyle bir çalışmanın olup olmadığı konusunda açıklama yaparsanız memnun olacağım.

Teşekkür ederim.