Konu:YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:117
Tarih:06/06/2013


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TURGAY DEVELİ (Adana) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Adana'da şehit olan polis memurumuz Mustafa Sarı'ya Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine de sabır.

Şimdi, değerli arkadaşlar, Adana'da üçüncü üniversitenin kurulması tabii bizleri de çok memnun ediyor ama AK PARTİ iktidara gelirken YÖK'ü kaldıracağını söyleyerek gelmişti, şimdi YÖK'le Türkiye'yi, Türkiye'nin siyasetini, Türkiye'nin gençliğini, Türkiye'nin geleceğini dizayn etmek için YÖK'ü bir araç olarak kullanıyor. Ne kadar samimi olduğunu, verdiği sözlerde ne kadar samimi, tutarlı olduğunu buradan görebiliriz.

YÖK'ün en kısa süre içerisinde tarihin çöplüğünde yerini almasını sağlamadığımız takdirde üniversitelerin gerçek birer bilim yuvası olması, orada okuyan öğrencilerin özgürleşmeleri mümkün olmayacak. Buradan YÖK'ün kaldırılması için yıllardır mücadele eden üniversite öğrencilerini, öğretim görevlilerini selamlıyorum.

Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi çok tarihsel bir hata içerisinde. Gezi Parkı'nda başlayan, on günden bu yana devam eden olaylar, sabaha karşı beşte çok masum olan bir isteğin zulümle bastırılmasıyla başladı. Bu bir siyasi karardı, bunun sorumlusu Hükûmettir.

Arkadaşlar, ikinci tespit edilmesi gereken mesele şu: "Bu hareket örgütsüz bir hareket. Bütün siyasi partiler, bütün sivil toplum kuruluşları, bütün meslek örgütleri bu sivil itaatsizliğin dışındalar. Ah keşke, Cumhuriyet Halk Partisi bu örgüte, bu büyük kitle gücüne, sivil inisiyatife cevap verebilseydi, onun taleplerini karşılayabilecek ve örgütleyebilecek noktada dursaydı." böyle bir şey yok.

Bu çocuklar özgürlük istiyorlar, bu çocuklar artık hiçbir şeyin eskisi olmayacağını haykırıyorlar. Burada Türk milletinin önünde size uyarım şu: Siyasetin önünü tıkamayın. Siz siyasetin önünü tıkadığınız sürece, bu kürsüde az önce hakarete varan küfürleri muhalefet milletvekillerine etme cüretini gösterdiğiniz sürece, muhalefetin siyasetini, buradan halkla bütünleşmesini engellediğiniz sürece?

MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) - Aynaya bak, aynaya!

BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) - Millet gördü, herkesi gördü!

TURGAY DEVELİ (Devamla) - ?sokak durulmayacaktır. Sizler bu özgürleşmenin önünde duramayacaksınız. On buçuk yıldan bu yana zulmettiğiniz bu halk "Artık yeter." dedi.  (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) - Halk memnun, memnun! 

TURGAY DEVELİ (Devamla) - Bakın, ben size söyleyeyim, bu siyasetin yeniden işlevsel hâle gelmesini sağlayın. AK PARTİ buradan Cumhuriyet Halk Partisini darbecilikle, darbeci zihniyetiyle suçlayıp duruyor.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Öyle!

TURGAY DEVELİ (Devamla) - Bu ülkede AK PARTİ kadar darbelerden nemalanan, darbelerden beslenen hiçbir siyasi parti olmadı. 27 Nisanı kullandınız, 28 Şubattaki siyaset mühendisliğini kullandınız. 12 Eylül darbesi bu halka karşı yapılmıştır, 27 Mayıs bu halka karşı yapılmıştır, 12 Mart bu halka karşı yapılmıştır. Ardından gelen bütün partiler, sizin zihniyetinizdeki partiler. Dolayısıyla asıl darbeci sizsiniz ve?

BÜLENT TURAN (İstanbul) - "Ankara'da hâkimler var." diye kim dedi?

TURGAY DEVELİ (Devamla) - ?Sayın Başbakan, bu halkın taleplerini, haklı taleplerini görmediği sürece, görmeyerek, zulmetmeye devam ederek darbe kışkırtıcılığı yapmaktadır. AK PARTİ darbe kışkırtıcılığından vazgeçmelidir. Sizleri siyasetin dilini kullanmaya çağırıyorum, soğuk savaş siyaset dilini terk etmeye çağırıyorum arkadaşlar.

AK PARTİ halkın sivil itaatsizliğinin taleplerini karşılamalıdır. Aksi takdirde, gererek bu ülkede darbelere yol açmak zorunda kalıyorsunuz, darbelere meyil veriyorsunuz?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

TURGAY DEVELİ (Devamla) - ?darbelere çanak tutuyorsunuz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)