Konu:Ülkeyi Terk Eden Başbakanı Kınadığına Ve Bundan Sonra Dünyanın Demokratik Ülkelerindeki Hiçbir Liderin Onunla Aynı Fotoğraf Karesine Girmek İstemeyeceğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:117
Tarih:06/06/2013


ÜLKEYİ TERK EDEN BAŞBAKANI KINADIĞINA VE BUNDAN SONRA DÜNYANIN DEMOKRATİK ÜLKELERİNDEKİ HİÇBİR LİDERİN ONUNLA AYNI FOTOĞRAF KARESİNE GİRMEK İSTEMEYECEĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekillerim, biraz önce Adalet ve Kalkınma Partisinden konuşan bir kadın milletvekili arkadaşımız yanlış duymadıysam -yanlış duymuş olmayı, yanılmayı tercih ederim doğrusu- Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriyle aynı çatı altında olmaktan utanç duyduğunu ifade etti. Burası milletin iradesinin tecelli ettiği yerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletin iradesiyle seçilmiş 550 milletvekili vardır. Biz bu çatı altında Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili ve Barış ve Demokrasi Partisine mensup arkadaşlarımız ve diğer bağımsız arkadaşlarımızla birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Bu utancı eğer kendisi duyuyorsa, o utancıyla, o ayıpla kendisini baş başa bırakıyoruz.

Dün Rize'de yaşanan olaylarla ilgili olarak Rize Belediye Başkanına teşekkür eden arkadaşımızın, beklerdim ki Cumhuriyet Halk Partili Akif Hamzaçebi'ye de bir teşekkür cümlesi olsun. Ama partizanlık her şeye yansıdığı gibi buraya da yansımış. Bunu üzüntüyle karşılıyorum. Saatlerce Rize olaylarıyla ilgili uğraştım, Sayın İçişleri Bakanıyla görüştüm, Sayın İçişleri Müsteşarıyla görüştüm. O, polis sayısının 30'dan 300'e çıkarılması bizim takibimiz sonucu olmuştur ve polis sayısının artmasından sonra o tahliyeler başlamıştır. Rize Belediye Başkanı da o esnada oraya gelmiştir. Bunu milletimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine sunuyorum.

Teşekkür ederim.