Konu:MHP GRUBUNUN, 7/5/2013 TARİH 12518 SAYI İLE ZİRAAT FAKÜLTESİ VE VETERİNER FAKÜLTESİ MEZUNLARININ YAŞADIKLARI SORUNLARIN ARAŞTIRILARAK ALINACAK ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA VE 8/5/2013 TARİH 12631 SAYI İLE ÜLKEMİZDEKİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN SORUNLARININ VE ÇÖZÜM YOLLARININ BELİRLENMESİ AMACIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNİN GENEL KURULUN 5 HAZİRAN 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:116
Tarih:05/06/2013


MHP GRUBUNUN, 7/5/2013 TARİH 12518 SAYI İLE ZİRAAT FAKÜLTESİ VE VETERİNER FAKÜLTESİ MEZUNLARININ YAŞADIKLARI SORUNLARIN ARAŞTIRILARAK ALINACAK ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA VE 8/5/2013 TARİH 12631 SAYI İLE ÜLKEMİZDEKİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN SORUNLARININ VE ÇÖZÜM YOLLARININ BELİRLENMESİ AMACIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNİN GENEL KURULUN 5 HAZİRAN 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Milliyetçi Hareket Partisinin vermiş olduğu grup önerisinin aleyhinde söz aldım. Grup önerisinin aleyhinde oy kullanacağımızı bildiriyorum.

Miraç Kandili'ni idrak ediyoruz. Miraç Kandili'nin tüm İslam âlemine hayırlı olmasını ve Miraç Kandili nedeniyle bütün insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Mevla'dan temenni ediyorum.

Ayrıca, Dünya Çevre Günü'nü de kutluyorum.

Burada, ziraat fakültesi mezunlarının sorunları dile getirildi. Şunu özellikle söylemek istiyorum ki artık, kamu, devlet, üniversiteden mezun olan herkesi işe koyma, işe alma kapısı değil. Tabii ki kamu sektörü, devletin ihtiyacına binaen alım yapacaktır. Hatırlarsanız, 2003-2004 yıllarında Tarım Bakanlığı "tarım gönüllüsü" adı altında, veteriner hekim ve ziraat fakültesi mezunu ziraat mühendislerini ihtiyaca binaen sözleşmeli aldı. Yine, Devlet Memurları Kanunu gereği, devlet memuru personeli açısından, kamuda ihtiyaç duyulan yerlerde bakanlıklar istihdam etmektedir. Fakat bu, şu demek değildir: Biz üniversiteleri açtık, üniversitelerde öğrenci sayısı arttı. Herkes üniversiteli olsun istiyoruz. Üniversiteyi bitiren öğrencilerimizin, kardeşlerimizin üniversiteyi bitirdikten sonra devlet kapısında iş bulacağı garantisi adı altında bir vaat yoktur, böyle bir vaatte de hiçbir iktidar bulunamaz çünkü ihtiyaca binaen alınan her istihdam devlete bir yük getirmektedir, devlet geçmişte de bunun ciddi sıkıntılarını yaşamıştır. Bu nedenle, kamu sektöründe ihtiyaca binaen alımların dışında, üniversite mezunu arkadaşlarımızın farklı alanlarda kendilerini yetiştirmeleri, kamuda iş imkânı bulamazlarsa özel işletme alanında, özel alanda istihdama yönelik çalışmaları ve yeteneklerini artırmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Diğer taraftan, Cumhuriyet Halk Partili hatip, burada demokratik eylemden ve tepkiden bahsetti. Katılıyoruz, demokrasinin gereği olarak eylem, protesto, itiraz tabii ki vardır, demokrasinin vazgeçilmezlerindendir. Ancak, demokrasinin ana, temel unsurlarından biri, olmazsa olmazlarından biri de seçimdir, halkın iradesidir. Dolayısıyla, halkın iradesine saygı duymak, halkın iradesinin tecelligâhı olan Mecliste seçilen milletvekillerini hazmetmek, iktidarı hazmetmek de demokrasinin vazgeçilmezidir. Bu iki dengede bir yol bulup bu yol üzerinden gitmekte fayda vardır diye düşünüyorum.

Ayrıca, grup önerisiyle Meclis araştırması açılması talebi gündemi uzatmaya matuf bir taleptir. Gündem bellidir; üniversiteleri ilgilendiren bir YÖK tasarısı önümüzdedir, geçen hafta gündeme alınmıştır, mesafe de katedilmiştir. Bugün onu bitirmeyi planlıyoruz.

Bu nedenle, grup önerisi gündemi uzatmaya matuf olduğundan dolayı grup önerisinin aleyhinde oy kullanacağımızı belirtiyor, Genel Kurulu saygıyla tekrar selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)