Konu:BİNGÖL MİLLETVEKİLİ İDRİS BALUKEN'İN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:115
Tarih:04/06/2013


BİNGÖL MİLLETVEKİLİ İDRİS BALUKEN'İN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ayaktayken de açıklamaya çalıştım ama sesim arkalara gitmemiş olabilir, onu bir daha tekrarlayacağım.

2007 Haziranında Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu'nda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı görüşülürken Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini Tekirdağ Milletvekili Sayın Mehmet Nuri Saygun açıklamıştır. Yirmi dakikalık konuşmasına on dakikalık şahıs konuşmasını da ilave ederek toplam otuz dakikalık bir konuşma yapmıştır ve bu yasanın Türkiye'yi otoriter rejime taşıyacağını, o yolda atılmış olan bir adım olduğunu ifade etmiştir. Sayın Sırrı Sakık'ın konuşması kendiliğinden çürümüştür.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Sizin görüşünüz, yani siz çürüdüğünü düşünüyorsunuz. Şimdi biz burada konuşuyoruz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) -  Şimdi, Sayın Baluken çıkıyor, bir başka konuşmacının konuşmasını alıyor.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Maşallah, üç parti gibi konuşuyorsunuz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Asıl bağlamından da onu kopararak bir başka şey söylüyor. Tasarının tümü üzerindeki görüşü grup adına konuşan Sayın Saygun ifade etmiştir.

Bir şeyi daha Sayın Baluken yanlış söyledi, doğru söylemedi. Ceza Muhakemesi Kanunu 250, 251 ve 252'nci maddelerinde düzenlenen özel yetkili mahkemelerle ilgili olarak o dönem bizim Malatya Milletvekilimiz Sayın Muharrem Kılıç bu kürsüde geldi konuşma yaptı. Tutanaklarda vardır, Sayın Baluken'e o tutanaklara bakmasını tavsiye ediyorum. O mahkemelere karşı çıkışımızı çok açık bir şekilde Sayın Muharrem Kılıç tutanaklara geçirmiştir. Tutanaklarda olan bir şeyin hilafına benim burada konuşmam mümkün değil ama tutanaklarda olan bir şeyin hilafına konuşan arkadaşlarımız var Barış ve Demokrasi Partisinde. Onu da kendilerinin, Genel Kurulun takdirine sunuyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum.