Konu:BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN'IN GENSORU ÖNERGESİ ÜZERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:114
Tarih:31/05/2013


BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN'IN GENSORU ÖNERGESİ ÜZERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakan konuyu anlatırken -biraz sonra onlara gireceğim ama- özetle söylediği şu: "Başbakan bu işi bilmiyor. Başbakan `1,5' dedi ama o bilseydi ihalede o bedelin oluşacağını böyle demezdi." Yani, özetle verdiği mesaj: "Başbakan bu işi bilmiyor." Ama bence Sayın Başbakan biliyor, Sayın Babacan bilmiyor.

Şimdi, değerli arkadaşlar, Sayın Babacan'ın özet tespitlerinde söylediği şu, diyor ki: "İhalede değer şöyle tespit edilir." Aslında, ihalede, ihale öncesinde bir değerleme yapılır, buna "Değer Tespit Raporu" denir. Kanun diyor ki: "Bu değer tespit raporları ihale sonrası açıklanmak zorunda." Şimdiye kadar bir tanesinde açıklanmış değil, TELEKOM'da, SEKA'da, burada, hiçbir yerde açıklanmış değil. Onun için, Sayın Bakan ya bilerek saptırıyor ya da bilmediği bir alanda konuşuyor.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Kocaman adam, bilmez olur mu!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Özelleştirmelerden bahsediyor, diyor ki: "Özelleştirmeler sonucunda istihdam artışı var, hizmet kalitesi artışı var, fiyat artışı var."

Sayın Bakan, TELEKOM özelleştirmesinden sonra istihdam yarı yarıya azaldı mı? Fiyatlar haksız olarak arttı mı? Her aboneye 20 lira bedel koydunuz mu? Vergiyi düşürdünüz mü? TELEKOM'u perişan ettiniz mi? Hangi özelleştirme için bahsediyorsunuz? Bir bakan buraya çıkıp konuştuğunda üstü kapalı laflar edemez. Bakan diyor ki: "Açık ihaleyle fiyatlar belirlenir.", katılıyoruz; açık ve şeffaf ihalelerle fiyat belirlenir. Ama sizin TELEKOM ihalesi öncesinde fiyatlarına bu kadar zam yapacağınızı, her aboneye yüzde 20 sabit ücret koyacağınızı, istihdamın yarısına indirilmesine izin vereceğinizi, TÜRKSAT'ın milyar dolarlık uydularını ücretsiz kullanacağınızı, TEİAŞ hatlarına beş kuruş almadan Hariri'ye kullandıracağınızı diğer firmalar biliyor muydu? Hiçbirini bilmiyordu. Bütün bunlar Yüce Divanlık suç. Burada gelip, naif bir ses tonuyla bütün bu özelleştirme peşkeşlerini kapatamazsınız. TELEKOM'un gayrimenkulleri satılırken susan bir Bakan burada konuşamaz.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)