Konu:Ankara Milletvekili Levent Gök'ün Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşma Sırasında Ak Parti Grup Başkanına Ve Ak Parti Grubuna Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:114
Tarih:31/05/2013


ANKARA MİLLETVEKİLİ LEVENT GÖK'ÜN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA AK PARTİ GRUP BAŞKANINA VE AK PARTİ GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, şimdi, Sayın Canikli yine yanlış bilgi verdi efendim. Bakın, benim dediğim şu: Sayın Canikli herhâlde yeteri kadar kulak vermedi benim söylediğime. 90'lı yıllardan bu yana SSK Genel Müdürlüğünde yapılan tüm inşaat ihalelerinin incelenmesi, teftiş edilmesi sonucunda "Yapılacak herhangi bir işlem yoktur." diye 2010 yılında Sosyal Güvenlik Kurumundan bir makam onayı alınmış. Şimdi, Sayın Canikli "90'dan önceki yıllar" diyor.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Hayır, 99'dan önceki.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - 99'dan önce mi?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Evet, benim bahsettiğim 99'dan önce.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bakın ama bu onay 90 yılından 2010 yılına kadar yapılmış olan yani SSK'daki, Sayın Kılıçdaroğlu'nun görev dönemine ilişkin bütün ihaleler incelenmiş.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - 99'daki "Rahşan affı"yla bütün cezalar ortadan kaldırıldı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Şimdi, bu onayda "Rahşan affı" vesaire herhangi bir şey yok?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ama af kapsamına girdi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) -  ?eleştirecek herhangi bir şey yoktur. Bu nedenle, raporlar hakkında da yapılacak hiçbir işlem yoktur.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Efendim, hiç olmazsa raporun içeriğinde olur, rapor bin sayfa. Sonuç itibarıyla diyorum ki: 1999'da affa uğramıştır.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Canikli, yapmanız gereken özür dilemektir.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Yapacak bir şey yoktur diyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Yapması gereken bir şey daha vardır efendim: Şimdi, iddia, Başkent Doğalgaz'ın 500 milyon dolar ucuza satıldığı iddiasıdır. Buna ilişkin hiçbir açıklaması olmadı bakın.

Teşekkür ederim.