Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN GENSORU ÖNERGESİ ÜZERİNDE AK PARTİ GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CHP GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:114
Tarih:31/05/2013


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN GENSORU ÖNERGESİ ÜZERİNDE AK PARTİ GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CHP GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Canikli sizin yetişmenize Maliyede çok emek verdim ama emeklerimin boşa çıktığını görüyorum, doğrusu üzüldüm. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ben sizin sözlerinize önem veririm, dikkatle dinlerim ama beni bugün sükûtuhayale uğrattınız. Öyle bir savunma yapıyorsunuz ki: "Kılıçdaroğlu da şöyle yaptı." Yani, bu şöyle bir psikolojiyi yansıtıyor: "Evet, Sayın Başbakan bu özelleştirme ihalesi işinde yanlış yaptı ama sizin Genel Başkanınızın da şöyle bir kusuru var."

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Hayır, yanlış yaptı demiyorum, doğruyu söylüyorum.

EMRULLAH İŞLER (Ankara) - Hayır, sizin beceriksizliğinizi göstermek için bunu söylüyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet, siz başka alanlara da giriyorsunuz Emrullah Bey ama mahcup olacaksınız.

Şimdi, evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Müdürlüğü sona erdikten sonra, iktidarınız onun Genel Müdürlük dönemine ilişkin ciddi bir soruşturma başlattı, müfettişleri görevlendirdi. O, Sayın Canikli'nin sözünü ettiği Göztepe Hastanesi inşaatı da dâhil olmak üzere tüm ihaleler incelendi, tüm işler incelendi. Ne zaman bu? Haziran 2010'da. Sizin döneminizde hazırlanmış olan bir makam onayı var, makam onayının son cümlesi şu: Sayın Kılıçdaroğlu'nun görev dönemine baktık, inceledik, ettik ama yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığından rapor ve eklerinin dosyasında hıfzedilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Neden acaba?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Tarih nedir? 17 Haziran 2010. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı buna onay vermiş. Sayın Canikli, yolsuzluğunuz bu mu? Bunu gelin ben size göstereyim, bunları bilirsiniz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dönemini siz kendi imzanızla aklamış durumdasınız. Mahcup oldunuz mu?

Başbakanın o hesabını verin, Başbakan kendi cümlesinin altında kalmıştır. 500 milyon dolar zarar var Başbakanın ifadesine göre, onu açıklayamadınız.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)