Konu:TAKSİM GEZİ PARKI'NDA BİR SIKIYÖNETİM UYGULAMASI BAŞLATILDIĞINA VE İÇİŞLERİ BAKANINI GÖREVE DAVET ETTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:114
Tarih:31/05/2013


TAKSİM GEZİ PARKI'NDA BİR SIKIYÖNETİM UYGULAMASI BAŞLATILDIĞINA VE İÇİŞLERİ BAKANINI GÖREVE DAVET ETTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, gündeme geçmeden önce, bir dakikalık konuşmalar bölümünde, Taksim'de Gezi Parkı'nda yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptım?

BAŞKAN - Evet.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - ?ve Sayın İçişleri Bakanını göreve davet ettim.

Şu anda aldığım bilgilere göre, Taksim Gezi Parkı'nda tam bir sıkıyönetim vardır, bir zulüm vardır, bir baskı vardır. Sıkıyönetim, sadece askerî idarelerin değil, askerden güç alan idarelerin değil, arkasında halk desteği olduğunu söyleyen sivil idarelerin uygulamasıdır da aynı zamanda. Şu anda, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmetinin emriyle, Sayın Başbakanın emriyle Taksim'de bir sıkıyönetim uygulaması başlatılmıştır. Bu, demokratik bir rejime sahip olduğu söylenen Türkiye'de, sahip olduğunu düşündüğümüz Türkiye'de olmaktadır. Taksim'e giriş çıkışlar kontrol altına alınmıştır, vatandaşların Taksim'e ulaşımı engellenmiştir.

İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in yaralandığını öğrenmiştik. Biraz önce aldığım habere göre Genel Başkan Yardımcımız İstanbul Milletvekilimiz Sayın Sezgin Tanrıkulu, biber gazı müdahalesiyle, polisin güç kullanması sonucu acil bir şekilde hastaneye kaldırılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Hükûmetin, Sayın İçişleri Bakanının buna seyirci kalması düşünülemez. Hükûmeti protesto ediyorum buradan. İçişleri Bakanını göreve davet ediyorum, demokratik bir ülkenin İçişleri Bakanı olduğunu göstermek zorundadır.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)