Konu:Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında Tbmm Genel Sekreteri Ve Genel Sekreter Yardımcılarını İlgilendiren Bir Yönetmelik Düzenlemesi Yapıldığına Ve Bunu Doğru Bulmadığına İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:114
Tarih:31/05/2013


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANINDA TBMM GENEL SEKRETERİ VE GENEL SEKRETER YARDIMCILARINI İLGİLENDİREN BİR YÖNETMELİK DÜZENLEMESİ YAPILDIĞINA VE BUNU DOĞRU BULMADIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hukuk Hizmetleri Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği diye bir yönetmeliği bugün görüşüyor Sayın Başkan.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8 tane milletvekili tutukluyken, sanki bütün bu sorunlar yokmuş gibi, sadece Meclis Başkanlık Divanında Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcılarını ilgilendiren bir tabakaya ilişkin mali düzenlemeler yapılıyor.

Dün basında da çıktı, bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekili maaşlarında kıyamet kopuyor ama bazı bürokratların maaşlarının da milletvekili maaşına yaklaştığına ilişkin? 12 bin lirayı aşan maaşlar var, bu da yetmiyor, bugün Başkanlık Divanında bunlara ilişkin bir Görevde Yükselme Yönetmeliği düzenleniyor. Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcıları kendi statülerini korumak için bir subjektif düzenleme yapıyorlar. Bu düzenleme bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihinde yoktur. İnşallah bu yanlıştan vazgeçerler, bu yapılan yanlıştan da bir an evvel geri dönerler diye düşünüyorum. Bunu önümüzdeki günlerde de kamuoyuna da getireceğim.

Teşekkür ediyorum.