Konu:NEBİ BOZKURT'UN GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISININ TÜMÜ ÜZERİNDE ŞAHSI ADINA YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI
Yasama Yılı:3
Birleşim:113
Tarih:30/05/2013


NEBİ BOZKURT'UN GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISININ TÜMÜ ÜZERİNDE ŞAHSI ADINA YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AKP adına zaman zaman buraya ilahiyatçı sıfatıyla bazı milletvekilleri çıkıyor. Doğrusu, onların ilahiyatçığından şüphe ediyorum

yani hangi okullardan, hangi üniversitelerden mezun olmuşlar bilemiyorum. Benim ilahiyat bilgimin onlardan daha iyi olduğunu görüyorum.

Şimdi, tarihin çöplüklerine gidiyorlar, orada bir şeyleri eşeliyorlar, bir şeyler buluyorlar, getiriyorlar, burada okuyorlar.

EMRULLAH İŞLER (Ankara) - Niye rahatsız oldunuz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi sayın konuşmacı diyor ki: "Vakıf üniversiteleri konuşuluyor, burada başka dinî konuları muhalefet partileri gündeme getiriyor." Peki, Sayın Konuşmacı, siz 1935 tarihli kitabı yani bizim bu dinî konuşmaları yapmamız üzerine koşup, kütüphaneden alıp mı geldiniz? Hazırladınız "30'lu yıllardan ne buluruz?" diye getirdiniz buraya, gerçekle ilgili olmayan şeyler söylüyorsunuz.

Bakın, bizim tarihimizde şu yoktur: Bizim tarihimizde şirk yoktur, Allah'a eş koşmak yoktur, Başbakanı Allah yerine koyup ona ibadet etmek yoktur. (CHP sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar; AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Kim yapıyor onu? Kim yapıyor onu?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Siz kendi arkadaşlarınıza sorun.

Bakın, bir milletvekiliniz -şu anda bu Parlamentoda, burada- ne demiş?

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Sen şirkin ne olduğunu öğren, ondan  sonra konuş.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın ilahiyatçılar, şirk ne demek, oturun bakın. Sizin hayatınız şirk.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Terbiyeni takın!

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) - Dinle! Dinle!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - "Sayın Başbakanla beraber olma imkânını bulduk. Sayın Başbakanımıza dokunmak bile ibadettir."

Ne zamandan beri insanlara dokunmak ibadet sayılıyor? İnsanların önünde ne zamandan beri secde ediliyor? Sizin din anlayışınız bu.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)