Konu:GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISININ İKİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNDEKİ SORU-CEVAP İŞLEMİ SIRASINDA KULLANDIĞI BİR İFADESİNİ DÜZELTTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:91
Tarih:11/04/2013


GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISININ İKİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNDEKİ SORU-CEVAP İŞLEMİ SIRASINDA KULLANDIĞI BİR İFADESİNİ DÜZELTTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, biraz önce ağzımdan bir kelime çıktı, tavzih etmek istiyorum.

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen oturun. Tutanakları istettim ben.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, hayır, yanlış bir ifade dedim. Ben size "Siz oturur musunuz." diyeceğime "Odun musun?" dedim. O şekilde tavzih ediyorum. Yani ben maksadımı aştım.

BAŞKAN - Anlaşıldı Sayın Genç. Teşekkür ediyorum. Tamam.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Beni çok tahrik ettiniz çünkü. "Oturur musunuz." diyeceğime? "Siz oturun." diyecektim, "Odun musun?" dedim. Bir yanlışlık oldu.

BAŞKAN - Tutanaklar ortada, ben tahrik etmedim Sayın Genç.