Konu:Artvin'in Hopa İlçesindeki Limanda Kömür Nakliyesi Esnasında Oluşan Kömür Tozu Nedeniyle Orada Yaşayan Halkın Zor Durumda Bulunduğuna İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:113
Tarih:30/05/2013


ARTVİN'İN HOPA İLÇESİNDEKİ LİMANDA KÖMÜR NAKLİYESİ ESNASINDA OLUŞAN KÖMÜR TOZU NEDENİYLE ORADA YAŞAYAN HALKIN ZOR DURUMDA BULUNDUĞUNA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Ben de Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar'ın dikkatini çekmesi gereken bir konuyu arz etmek istiyorum. Artvin ili Hopa ilçesindeki liman işletmeciliği bir süredir aktif olarak çalışmaktadır. Ancak kömür nakliyesi esnasında büyük bir kömür tozu, hatta bulut oluşmakta, hemen çevresindeki meskenleri oldukça rahatsız etmektedir. Özellikle dün vatandaşlarımız bizzat beni aradılar. Yaklaşık 500 ailenin yaşadığı alanda kömürden kaynaklı oluşan toz bulutu evlerin içerine kadar sızmakta, büyük bir çevre ve sağlık skandalı yaşanmasına neden olmaktadır. Limanın hemen karşısında emniyet müdürlüğü ve adliye gibi kamu daireleri de görev yapmaktadır. Bölgede vatandaşlar konuyla ilgili imza toplayıp ilgili mercilere ulaşmış olsa da durumla ilgili bir çözüm, bir iyileştirme henüz olmamıştır. Konunun ilgili makamlar tarafından acilen incelenmesi ve yaşamsal alandaki büyük çevre sorununun ilgili bakanlık tarafından çözülmesi için gereğini Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir kere daha anlatmakta yarar gördüm.

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.