Konu:Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:87
Tarih:03/04/2013


KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 443 sıra sayılı yasa tasarısı veya teklifiyle ilgili verdiğimiz bir önerge üzerinde söz almış bulunuyorum.

Tabii, her maddede tek önerge işleme konuluyor. Aslında her maddede İç Tüzük'e göre 2 milletvekili önergesi, bir de grupların 1'er önergesi işleme konulması lazım ama tabii, o milletvekili önergelerini AKP'liler doldurdukları için her nedense?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Doldurmadık, doldursak konuşamazsınız.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, zaten eğer beni konuşturmasaydın her maddede verecektik, sizin önergeleri de okutacaktı.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Vermedik bakın, konuşun diye vermedik.

KAMER GENÇ (Devamla) - Neyse. Yahu, doğru olan şeyleri söylüyoruz.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Doğru değil, vermedik.

KAMER GENÇ (Devamla) - Canikli, sen daha yeni geldin bu Parlamentoya, ben senden daha kıdemliyim. Onun için, sen bizimle bu konuları gayet şey etme.

Şimdi, değerli milletvekilleri, tabii, daha önce de dün televizyon kapalı iken burada da yine bununla ilgili birtakım konuşmalar yapmıştım. Şimdi, AKP artık devletin satacak bir şeyini bırakmamış. Ne yapıyor? Efendim, varlık kiralama şirketi diye bir şirket kuruyor. Nasıl bir şirket olduğu belli değil. Efendim, organları kim, neye göre kuruluyor? Yani dün dediğim gibi, babası belli olmayan bir bebek, vücudunun başı yok, ayakları yok, böyle kötürüm, acayip bir varlık yaratıyorsunuz. Ondan sonra da buna devletin en kıymetli mülklerini -bir de hazineye ait, nasıl hazine böyle şirkete sahip oluyor- buraya getireceksiniz, onların karşılığında kira sertifikasını bastıracaksınız. Kime satacaksınız? Herhâlde yine yandaşlarınıza çünkü Türkiye'de bu, KİT'lerin özelleştirilmesinden kaynaklanan büyük paraları AKP'nin bazı grupları kazandı, bunları bavullarla yurt dışına götürüyorlar; yurt dışından da tekrar bavullarla getirip bunları satın alacaklar. Hem kurumlar vergisi muafiyetini getiriyorsunuz hem gelir vergisi muafiyetini getiriyorsunuz. Denetim yok, kimlerin aldığı belli değil. Bu kira sertifikasında faiz oranı ne kadar, bunların hepsi meydanda, bunların hepsi belirtilmemiş.

Aynı zamanda, bu kanunla, devletin şu anda, elindeki kamu hizmetini yapan kişilerin, gerçekten çok düşük ücret alan kişilerin yaz aylarında faydalandıkları kampları satıyorsunuz. Bunların bütün hedefi, bu devleti tamamen ekonomik yönden çökertmek, dolayısıyla, devletin artık sizin de kafanızda belirlediğiniz gibi, 21 Martta Diyarbakır meydanında okunan "Artık bu devlet, Türkiye Cumhuriyeti laik devleti yıkılacaktır. Bunun yerine İslam bayrağı altında yeni bir devlet kurulacaktır." ve son zamanlarda Tayyip Erdoğan artık Kürdistan ve Lazistan eyaletlerinden bahsetti. Şimdi, Karadeniz'deki hemşehrisine de diyor ki: "Bak, güneyde Kürdistan kuruyoruz. Ey Lazlar, siz de canlanın, bir de bir Lazistan kuralım." Öte taraftan, yarına da işte Çerkezistan? Onlar da çıkıp kuracak. Yani böyle bu Türkiye'ye büyük ihanet içinde olan bir siyasi kadro? Bu siyasi kadro her gün getirdikleri yeni yeni kanunlarla Türkiye'nin başını felakete götürecek, kaos yaratacak, ülkede insanları artık yaşayamaz hâle sokacak birtakım düzenlemeler getirmiş. Bunun sonucu, tabii adım adım ilerliyorsunuz, ondan sonra da bugün "akil adamlar" diye Tayyip Bey kendine göre adamlar tespit etmiş. Kimdir bu adamlar? Anayasa'da var mı böyle bir teşkilat? Yok. Parasını nereden ödeyeceksin? Yok. Ne yapacak bu adamlar? Şimdi, senin Diyarbakır meydanında? Abdullah Öcalan'ın kabul ettiği teklif de nedir? Diyor ki: "Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkacağız, yerine yeni bir devlet kuracağız." Bu yeni devleti? Şimdi, bu akil adamlar ne yapacak? Kiminle konuşacak? Gidecek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına diyecek ki: "Arkadaşlar, ey Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşları, siz bu devleti yıkın, yıkmaya razı olun. Yerine, işte İslam bayrağı altında, yeşil bayraklar altında yeni bir devlet getirelim!" Bunun anlamı ne? Ne görev vermişsiniz? Soruyoruz Hükûmete, Hükûmet sağır.

Ya, kardeşim, bunun amacı ne? Hiç olmazsa Meclis olarak bizim de bir bilgimiz olsun. Tayyip Erdoğan, buraya seçtiğiniz tam senin kafandaki adamlar. Bunlar her gün televizyonlara çıkıyorlar, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması için her türlü çirkin propagandayı yapıyorlar ve bu millete her türlü çirkin iftiraları atıyorlar. Bu şekilde, yani öyle; her gün ne olduğu belirsiz, Türkiye'nin yarına ne olacağı belirsiz. Bir de bakmışsınız, sabahleyin kalkmışsınız, ülkede büyük bir kaos, büyük bir kavga. Böyle bir Hükûmet?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - İşte görüyorsunuz, sıralar bomboş, kimse gelmiyor bu Meclise karşı. AKP sıralarında hiç kimse yok. Böyle bir Meclis aslında görev yapamaz.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.