Konu:Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:87
Tarih:03/04/2013


KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Birinci sorum: Devletin hangi gayrimenkulü teminat gösterilmek suretiyle şimdiye kadar kaç liralık kira sertifikası satılmıştır? Bu kira sertifikası karşılığında ne kadar gelir elde edilmiştir, borçlanma yapılmıştır ve bu şekilde bir borçlanma bütçede belirtilen borçlanma sınırlarını aşmıyor mu?

İkincisi: "Akil adamlar" diye bir şey kurmuş bu Hükûmet. Bu, Anayasa'nın hangi maddesine dayanıyor? Bunlara ne ücret ödenecek?

Ayrıca da bu akil adamlar? Biliyorsunuz 21 Martta, nevruzda, Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır'da okunan mektubunda -ve bu mektubu da aynı zamanda Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan da kabul etti- diyor ki: "Artık laik Türkiye Cumhuriyeti devleti yıkılacak, yerine İslam bayrağını taşıyan bir devlet kurulacaktır." Bu durumda, bu akil adamlar vatandaşa gidip "Ey vatandaş, siz bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılmasını kabul edin, dolayısıyla iyi bir yönetime kavuşacaksınız." şeklinde mi bir telkinde bulunacaklar, yoksa neyi yapacaklar? Bunun da açıklanmasını istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.