Konu:Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşma Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:86
Tarih:02/04/2013


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, bakın, hâlâ siz bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne yüce bir devlet olduğunu, o devlet vatandaşlığının ne kadar onurlu bir vatandaşlık olduğunu kavramamış insanlarsınız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Senden mi öğreneceğiz?

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bir yandan devlet bitiyor, devlet parçalanıyor, ordusu yok ediliyor.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Senin siyasi anlayışın parçalanıyor, onu söyle.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bir yandan, efendime söyleyeyim, Müslüman Kardeşler, Hamas, El Kaide gelmiş Türkiye'de cirit atıyor. Devletin kaynaklarını yok etmişsiniz. Ondan sonra da Başkanınız çıkıyor diyor ki: "Muhalefet kuduruyor, kuduruyor!"

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Kudurma kardeşim, kudurma!

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Yok, öyle bir şey yok.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben kudurana "Kuduruyorsun, sen kuduruyorsun. Ben kudurmuyorum, sen kuduruyorsun." diyorum. "Tayyip, sen kuduruyorsun. Ben kudurmuyorum." diyorum.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Kamer Bey, sen git bir işkembe iç!

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, bana laf söyleyene ben onun karşılığını veririm.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Kudurma, kudurma!

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, şimdi, siz Türkiye Cumhuriyeti devletinin parçalanmasını, bölünmesini istiyor musunuz istemiyor musunuz? Eğer, istemiyorsanız niye bunun karşılığında gerekli olan şeyi yapmıyorsunuz?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Sen rüya mı görüyorsun?

KAMER GENÇ (Devamla) - Burada, getirilen yolsuzluk?

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Sen ne diyorsun yahu!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bak Canikli, mesela, Mehmet Bey'e soralım: Antalya'da bu Canikli'nin bir akrabası bir araziyi, spor tesisleri kiralamış mı orada? Kiralamış mı kiralamamış mı?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bir dakika, bir dakika?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Oğlunun da dairelerini söyle, oğlunun dairelerini.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben ondan duydum, ben ondan duydum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Buna cevap vereceğim.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bak Canikli, orada, ormandan araziyi birisi kiralamış senin akrabana vermiş. Vermiş mi vermemiş mi?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Cevap vereceğim.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Elin lafıyla bir yere gidilmez.

KAMER GENÇ (Devamla) - Senin akraban, Halk Bankasında Genel Müdür Yardımcısı mıdır değil midir? Şimdi, hepiniz ile ilgili bir şeyler getiririm buraya.

Bakın, siz bu devleti dürüst yönetmiyorsunuz, devleti iflas noktasına getirdiniz.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen kendi oğlunun dairelerinin hesabını ver.

SUAT ÖNAL (Osmaniye) - Sen ne içtin de geldin buraya? Ne içtin?

KAMER GENÇ (Devamla) - İnsanlar işsiz, aç, insanlar böbreklerini satıyor.

Şimdi, bu durumda bir devleti bu duruma getirdiğiniz hâlde, yahu, bu Hükûmetinizin bu durumu bile utanç verici bir şey yahu.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - O bakımdan biraz kendinize çekidüzen verin yani. (CHP sıralarından alkışlar)