Konu:Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:86
Tarih:02/04/2013


KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, aslında öyle mantıksız, öyle akılsız, öyle sorumsuz bir kanun teklifi geliyor ki varlık kiralama şirketi ve kira sertifikası çıkarıyor. Şimdi, bununla ne şey ediyor? Devletin en büyük yapıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yarın, ondan sonra Başbakanlık, Dolmabahçe Sarayı ve arkasından da Türkiye? Bu Hükûmet Türkiye için bir değer takdir edecek, bir şirkete devredecek. Bu şirkette kira sertifikası verilecek ve buradan? Böyle bir mantıksızlık olur mu yani bir devleti yöneten kişiler bu kadar akılsız, mantıksız ve bir ülkeyi satabilecek bir değer tespit edecek bir uygulamaya girer mi? Böyle, dünyada bunun örneği yok. Nedir yani? Eğer borçlanacaksa Hazine gider borçlanır. Borçlanmayacaksa yani sen getirip de devletin en kıymetli varlıklarını? Peki, bu şirketin niteliği nedir?

BAŞKAN - Sayın Genç, soruyu sorun lütfen, sorunuzu sorun.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu kira sertifikasını çıkarırken bu kira sertifikasını verdiği kişilerin kâr payı ne olacak? Bunu kimler alacak? Bunlar mükellefiyetlerini yerine getirmediği zaman, bu şirketler işlemlerini hukuka uygun olarak yapmadıkları zaman hangi yargıya gidilecek? Bunların hepsi muallakta kalmış. Bir de yarına Türkiye'yi kiralama şirketi olarak bir pazarlık konusu yapacak mısınız? Kira sertifikasını çıkarırken Türkiye'ye ne kadar değer biçeceksiniz? Onu öğrenmek istiyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.