Konu:TÜRK PETROL KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:112
Tarih:29/05/2013


TÜRK PETROL KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TURGAY DEVELİ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız ya bizi, bu milleti aptal zannediyor ya da kendisi bu işleri -artık yorulmuş- beceremiyor; az önce, gözümüzün içine baka baka, sorduğumuz sorulara ya bilmediğinden yanlış cevap veriyor ya da bizi aptal zannediyor, bu milleti aptal zannediyor. Dünyadaki petrol devi şirketlerin kamu şirketi olmadığını söyledi. Biz petrol devi şirketlerin kamu şirketi olduğunu söylemedik ama hepsi millî şirketler. Aradaki farkı anlamadığımızı zannediyor. Laf kalabalığına getirerek sorulara cevap vermek yerine, kendi bildiğini anlatmaya çalışıyor.

Sayın Bakan çok tehlikeli işler yapıyor, Sayın AK PARTİ'li milletvekili arkadaşlarım. Sayın Bakan, Sayın Hükûmet, sayın grup başkan vekilleri, ısrarla ve inatla, Enerji Bakanlığındaki suistimal iddialarına, yolsuzluk iddialarına, görevi kötüye kullanma iddialarına ilişkin sorularımızı 1 defa, 2 defa, 3 defa, 4 defa yazılı olarak sormamıza rağmen, altında kendi imzasıyla lafı dolandırıp duruyor, cevap vermiyor. Sorduğumuz bir soruya, TEDAŞ'a sorduğumuz bir soruya "Enerji Bakanlığının talimatıyla teftiş kurulu raporlarını Bakanlığa gönderdik." deniyor, Enerji Bakanlığından istediğimizde de "Maliye Bakanlığına sorun." deniyor.

Burada denetim görevi yapıyoruz, yasama faaliyetlerinde bulunuyoruz. Sizin iktidarınızdaki kurumlarda çok ciddi yolsuzluk iddiaları var. Sayın Bakanın Bakanlığına bağlı TEDAŞ'ta enerji dağıtım ihalelerinde çok ciddi yolsuzluk iddiaları var. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bir Düyun-ı Umumiye kurumu gibi çalışıyor. Çıkarılan yasalar, Devlet Demiryolları, PTT, TEDAŞ elektrik dağıtım ihaleleri ve Petrol Yasası, arkadaşlar, birer tasfiye yasaları ve bunu yaparken de o kurumun başındakilerin, o kurumun bürokratlarının kendilerine çalıştıklarına dair, özelleştirme yapılan şirketlerin kasalarında para bırakarak, elektrik sayaçlarını okumayarak bu milletin, hepimizin, yüz milyonlarca lira parasının çalındığı, özel şirketlere bırakıldığı konusunda teftiş kurulunun raporları var, Sayıştayın raporları var. Sayın Bakandan bunları istiyoruz, diyor ki: "Gidin, mahkemeye başvurun." Be kardeşim, Sayın Bakan, mahkemeye gidebilmek için elimizde belge olması lazım değil mi?

Teftiş kurulu raporlarını -bütün yazılı taleplerimize rağmen- Meclis Başkanlığından rica ettim, yazdım, Sayın Bakana yazdım, TEDAŞ'a yazdım, lafı dolandırıyor. Geçen gün de söyledim, saklayacak bir şey yoksa, çalınan bir şey yoksa, yanlış bir işlem yoksa, ey Adalet ve Kalkınma Partisi sayın milletvekilleri, siz de rica edin, çıksın şu teftiş kurulu raporu. O zaman bizi mahcup edin, "Bizim AK PARTİ'de yolsuzluk yoktur." diye bu belgeleri bizim suratımıza çarpın. Neden saklıyorsunuz bu belgeleri, teftiş kurulu raporlarını? Yüz milyonlarca dolarlık şaibe var; paralar çalınmış, ortada yok. Neden biriniz çıkıp "Sayın Bakan, neden bunun hesabını vermiyorsunuz bu CHP'lilere?" demiyorsunuz? Hiç mi vicdanınız kalmadı, hiç mi duyarlılığınız kalmadı?

Sayın milletvekilleri, Enerji Bakanınız çok yorulmuş, artık doğru bilgi vermiyor, burada milletvekillerinin sorduğu sorulara cevap dahi veremiyor. Ben, burada, 3 sefer, kendisinin gözünün içine baka baka bu belgeleri istedim, "Vereceğim." dedi, hâlâ bekliyorum.

Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)