Konu:TÜRK PETROL KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:111
Tarih:28/05/2013


TÜRK PETROL KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Şimdi, Kıbrıs açıklarında Rumlar ve İsrailliler petrol aramaya başlayınca biz Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi'ni gönderdik. Bu geminin akıbeti nedir?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 130 milyon dolara bir gemi aldı. Bu geminin çok pahalıya alındığı, esas maliyetinin 90 milyon dolar civarında olduğu? Bu gemi hangi kıstaslara göre alındı? Bu geminin şu andaki durumu nedir? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bu gemiyle şimdi herhangi bir petrol araması yapmakta mıdır?

Ayrıca, Kuzey Irak'ta yani Barzani'nin bulunduğu bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bir arama ruhsatı var mıdır? Maliki bölgesinde var mıdır? Bunların sahaları ne kadardır? Kaç yıllık alınmıştır? Türkiye Petrolleri neden devletin elinden çıkarılarak özelleştirilmektedir?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)