Konu:Sözlü Soru Önergeleri
Yasama Yılı:3
Birleşim:111
Tarih:28/05/2013


SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, Sayın Başkan, aslında -yani kişiliğinize saygı duyuyoruz da- İç Tüzük'ün 98'inci maddesi çok açık. Soru önce okunacak, bakan buna cevap verecek, milletvekili bunun karşısında düşüncesini söyleyecek. Burada Bakanın verdiği cevapların yüzde 90'ı yanlış.

Efendim, vergiye gelince, vergi mahremiyetinde saklanıyorsunuz, kaçakçılığı saklıyorsunuz, Merkezî Uzlaşmada yandaşlarınıza katrilyon liralık vergi borçlarını siliyorsunuz, ondan sonra gelip burada yanlış bilgi veriyorsunuz.

Sayın Başkan, bakın, burada ben diyorum ki Hopa, Rize, Giresun, Ordu, Sinop, Tekirdağ limanları gelir paylaşımı yoluyla özelleştirilmiş. 97'den beri bunlara, bir valiyi, oradaki bir bürokratı yönetim ve denetim kuruluna atamışlar. Bunlar maaşlarını almışlar, yemişler, içmişler, devletin hakkını gasbetmişler. Hiçbir tahsilat yapılmamış. Sayıştay raporları var elimizde ve zaman aşımına uğratılmış. Mehmet Bey çıkıyor, burada yanlış bilgi veriyor. Böyle bir şey olur mu Sayın Başkan? Ondan sonra da diyoruz ki? Eğer Hükûmet adına burada verilen sorulara doğru cevap verilmiyorsa, biz olayları bilen insanlarız, bilen insana eğer yanlış cevap veriliyorsa o zaman her şey tevessuh etmiştir, bu Meclisin saygınlığı bitmiştir, bu Hükûmetin saygınlığı bitmiştir. Böyle bir şey olur mu efendim? Burada yanlış bilgi veriliyor bize. Onun için, burada çıkıp da yanlış bilgi vermekle bu iş olmuyor. Yani bizim sorularımıza cevap verilmiyor, buna Başkanlık Divanı da maalesef alet oluyor. Onun için, 98'inci maddeyi lütfen usulüne göre uygulayın. Her soruya ayrı ayrı çıksın cevap versin, biz de ona karşı cevap verelim. Yani, çıkıyor bir saat burada konuşuyor kendine göre, hesabına geldiği şekilde cevap veriyor, ondan sonra da yanlış bilgi veriyor.

Biraz önce bir soruya cevap verdi, "Türkiye'de ne kadar vergi incelemesi yapılmış?" Söylemiyor, vergi mahremiyeti çerçevesinde. Ne vergi mahremiyeti? Vergi mahremiyeti olur mu! İşte, Danıştaya gidiyor, vergi mahkemelerine gidiyor, bunların mahremiyeti mi kalır?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama bunlar hesabına gelmediği zaman, işte "mahremiyet" diyor. İşte, Enerji Bakanı orada oturuyor, doğal gaz fiyatlarını gizliyor.