Konu:MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİNİN BAŞKA İLLERLE İLGİLİ DEĞİL, KENDİ İLLERİYLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ VERMELERİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:8
Tarih:18/10/2011


MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİNİN BAŞKA İLLERLE İLGİLİ DEĞİL, KENDİ İLLERİYLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ VERMELERİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Sayın Başkanım, yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Tabii, demin konuklar da çıktılar konuştular sözlü soru önergeleriyle ilgili olarak, ben de bir şey arz etmek istiyorum.

Şimdi, bazı muhalefet milletvekilleri kendi illeriyle ilgili konuşmuyorlar veya yazılı soru önergeleri veriyorlar. Benim ilim Ağrı. Dolayısıyla Ağrı'yla ilgili soru önergeleri veriyorlar. Benim sizlerden ve ilgili milletvekillerinden de ricam şu: Lütfen kendi illerine sahip çıksınlar. Ağrı'nın mevcut vekilleri var. Dolayısıyla kendi illerine sahip de çıkarlar. Ben bunu özellikle bilgilerinize arz etmek istiyorum.

Saygılar sunuyorum.