Konu:Ardahan'ın Göle İlçesinin Yeniköy Köyüne Cemevi Yapılmasına Müdahale Edilmemesi Gerektiğine Ve Akp'nin Çıkardığı Kanun Hükmünde Kararnameyle Açığa Alınan Bürokratların Durumuna İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:111
Tarih:28/05/2013


ARDAHAN'IN GÖLE İLÇESİNİN YENİKÖY KÖYÜNE CEMEVİ YAPILMASINA MÜDAHALE EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNE VE AKP'NİN ÇIKARDIĞI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYLE AÇIĞA ALINAN BÜROKRATLARIN DURUMUNA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Ardahan ili Göle ilçesi Yeniköy Derneğinin Başkanı biraz önce bana dedi ki: "Biz köyde cemevi yapmak istiyoruz fakat Göle ilçesi kaymakamı ile müftüsü, ille burada cami yapın diye bizi zorluyorlar; hatta muhtarımızı da zorla getirip ilçede tehdit ettiler." Bu vatandaşların inanç yerlerini yapmasına müdahale etmesin AKP.

Bir de bu AKP'nin çıkardığı son bir kanun hükmünde kararnameyle, Sayın Başkan, birçok bakanlıklarda şube müdürünü, daire başkanını, genel müdür ve yardımcılarını, müsteşar yardımcılarını açığa aldılar, müşavir kadrosuna atadılar, bunun yerine kendi adamlarını buraya getirdiler. Bunların miktarı 8 bin kişi ve bunlar bankamatik memuru oldu. Yıllarca, devlette otuz sene çalışmış, yirmi beş sene; bunlar gidip bankamatikten para alıyorlar. Birisi diyor ki bakana: "Yahu, siz bizi getirdiniz, niye bizi görevden alıyorsunuz?" Diyor ki: "Sizde bu cumhuriyete ve Atatürk'e karşı ne de olsa bir sevgi var, biz bunları yok etmek için yeni bir kadro kuruyoruz."

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani aslında bunlar önemsiz şeyler değil.