Konu:Artvin İlinin Arhavi İlçesindeki Kamilet Vadisi'ne Yapılacak Hidroelektrik Santraline İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:111
Tarih:28/05/2013


ARTVİN İLİNİN ARHAVİ İLÇESİNDEKİ KAMİLET VADİSİ'NE YAPILACAK HİDROELEKTRİK SANTRALİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Arhavi Kamilet Vadisi'ne ilişkin, hidroelektrik santrali yapımından kaynaklanan sorun hâlen devam etmektedir. Bu dere -biliyorsunuz, daha önceden bahsetmiştim- bir cennet vadi, burada bir hidroelektrik santrali yapılmakta. Bu vadi Karadeniz'in en önemli iki vadisinden biri, aynı zamanda Türkiye genelindeki dört vadiden bir tanesi. 16 Ocak 2013 Çarşamba günündeki oturumda bunu -Enerji Bakanının da bulunduğu oturumda- söylemiştim. Enerji Bakanı, bu kadar konuşmalardan sonra kendisi: "Biz bu işe bir an önce, özellikle, tabii, ona bakacağım. Yani bizzat yerine de Artvin'e iki defa gittim ama bir kez daha sırf bu vesileyle gitmek istiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştu.

Sayın Bakana buradan sesleniyorum: Böyle bir beyanda bulunmanıza rağmen ne yazık ki oraya iş makineleriyle girilmek istenmekte, oradaki ağaçlar kesilmeyle karşı karşıyadır, bugün yarın. Sayın Bakan oraya gittiği zaman geç kalmış olabilir. O nedenle bir kere daha buradan Sayın Bakana sesleniyorum: Kamilet Vadisi'ndeki cinayeti durdurun. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir söz verdiniz, "Ben oraya gidip göreceğim." diye, lütfen sözünüzde durun.