Konu:GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S.:437)
Yasama Yılı:3
Birleşim:83
Tarih:27/03/2013


GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S.:437)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, biraz önce ben sorarken kendi duyumumu söylemedim, basında, üstelik önemli bir medyada yer alan haberi size sordum. Bu benim iddiam değil, basında çıkmış bir haberdi. Bankalara verilecek cezanın 2,7 milyar liradan 1,1 milyar liraya bir bakanın şeyiyle düşürüldüğü. Ben bunu sordum. Ben bunu suçlamak için söylemedim; bir.

İkincisi: Bağımsız kurulların bağımsızlığından bahsettiniz. Bir kurulun başkanı iki dönem atanıyorsa bağımsızlık ortadan kalkar. Bu yasa geldiğinde söyledik ama bizi dinlemedi Hükûmet.

Bir diğer önemli konu var Sayın Bakan. Şimdi, ben Kamu İhale Kurulu kayıtlarına baktığımda, özelleştirme ihalelerine baktığımda Türkiye'deki kamu ihalelerinin 20 tane şirket arasında sürekli dönüp durduğunu görüyorum. Bu şirketler özelleştirmeleri, kamu ihalelerini, Devlet İhale Kanunu'na göre yapılan ihaleleri? İmtiyazlar, ruhsatlar hep bu şirketlerde. Kamu İhale Kurulu kayıtlarına göre, bu, rekabeti ortadan kaldıran bir durum olarak görünmektedir. Acaba, Rekabeti Koruma Kurumu Başkanlığı kamu ihalelerinde bu istatistikler üzerinden bakarak bir rekabet incelemesi başlatabilir mi? Bu konuda bir talimat verebilir misiniz?

Teşekkür ediyorum.