Konu:GÖRÜŞÜLEN KANUN TEKLİFİYLE İLGİLİ OLARAK BÜROKRATLARDAN BİLGİ ALMAK İSTEDİĞİNE ANCAK GENEL KURULDA TELEFONLAR ÇALIŞMADIĞI İÇİN KİMSEYE ULAŞAMADIĞINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:109
Tarih:23/05/2013


GÖRÜŞÜLEN KANUN TEKLİFİYLE İLGİLİ OLARAK BÜROKRATLARDAN BİLGİ ALMAK İSTEDİĞİNE ANCAK GENEL KURULDA TELEFONLAR ÇALIŞMADIĞI İÇİN KİMSEYE ULAŞAMADIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, hoş olmuyor. Bakın, ben size diyorum ki: Milletvekili olarak, Grup Başkan Vekili olarak, görüşülen yasa maddesiyle ilgili olarak Sayın Bakandan bilgi istedim, bir bürokrat bana bilgi versin şimdi bu görüşeceğimiz maddeyle ilgili. Bir sorun var burada. Hiçbir kimse gelmedi. Öyle anlıyorum ki Hükûmet ilgili bürokratı burada hazır etmemiş. Bir kere, bu, yasama organına saygısızlık. Burada görüşeceğimiz toprak, tarım reformu uygulamasıyla ilgili, Şanlıurfa'yı ilgilendiren bir madde var. Bu maddeyle ilgili olarak Hükûmet bilgi verme iktidarına sahip değil, ilgili bürokrat burada yok; bilgi almak için konunun ilgililerini aramaya çalışıyorum, hiç kimseye ulaşamıyorum; size aktarıyorum, siz bana cevap olarak diyorsunuz ki "Benim telefonum çalışıyor." Yani o zaman sizin telefonunuz çalışıyorsa?

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Hayır, sizinki de çalışmıyordur.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sizin telefonunuz her yerde çalışıyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - ?ya ben doğruyu söylemiyorum ya da beni ilgilendirmez diyorsunuz. Siz buna nasıl kayıtsız kalabilirsiniz?

BAŞKAN - Şimdi konuşabilir miyim Sayın Hamzaçebi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ben bilgi alma ihtiyacı duyuyorum?

BAŞKAN - Tamam, şimdi konuşabilir miyim, bilgi vereceğim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - ?bilgi ihtiyacı duyduğum yerde siz benim ihtiyacımı gidermekle yükümlüsünüz.

Buyurun.

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, öncelikle, Genel Kurulda cep telefonlarının çalışması ve kullanılması olağan değil. Her grubun grupla irtibatı olan telefonları var bilgi alma anlamında.

Bu, bizim yasal çalışmalarımızı sağlayacak bir gerekçe de değil. Bütün bunlara rağmen, konuyu söyleyince, teknik dairedeki arkadaşların haberleri oldu, bilgi verecekler, bilgi vereceğim ben size. Bizim çalışmamızın devam etmesi için de cep telefonlarının çalışması şart değil.

Buyurun efendim şimdi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bir cümle söylediniz, acaba yanlış mı anladım, tekrar etmek istiyorum: "Cep telefonlarının çalışması olağan değil" dediniz.

BAŞKAN - Evet.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Çalışması.

BAŞKAN - Genel Kurulda, doğru.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Yani, bugüne kadar çalışan telefonların?

BAŞKAN - Değil efendim, zaman zaman kısıtlanıyor burada.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, ne zaman kısıtlandı söyler misiniz?

BAŞKAN - Önemli toplantılarda kısıtlandı efendim, jammer getirildi kısıtlandı burada.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ne zaman ama? Kapalı toplantılarda?

BAŞKAN - Değil efendim, onun haricinde de kısıtlandı zaman zaman. Zaman zaman kısıtlandı, bildiğimi söylüyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bir dönem bu kısıtlama uygulandı, sonra bundan vazgeçildi.

BAŞKAN - Evet, onu söylüyorum ben de, zaman zaman kısıtlandı diyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - İzin verir misiniz bitireyim Sayın Başkan, niye müdahale ediyorsunuz? Lütfen?

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, şu "Müdahale ediyor" kelimesini bırakın lütfen, müdahale eden yok, buyurun konuşun o zaman.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan?

BAŞKAN - Bırakıyorum size, buyurun kürsüye gelin isterseniz, gerçekten diyorum yani.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan?

BAŞKAN - Söz kısıtlama falan yok burada, niye öyle alınıyorsunuz ki siz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, benim konuşmama izin vermiyorsunuz ama, lütfen. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Ne konuşuyorsunuz be!

BAŞKAN - Siz konuşuyorsunuz sabahtan bu tarafa ama ya! Lütfen ama? Siz konuşuyorsunuz! Yasayla ilgili bir şey de değil.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bu şekilde devam edemeyiz efendim.

BAŞKAN - Niye devam edemeyiz Sayın Hamzaçebi? Yani size açıklama yapacağım, yaptırmıyorsunuz, "Teknik daireden bilgi gelecek." diyorum, müsaade etmiyorsunuz. Yasal çalışma için gerekli olan bir şey de değil, onun açıklamasını da yapıyorum ben size.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) - Ara verin Sayın Başkan, ara verin.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Dışarıda arayın, kabinler var, grup başkan vekilinin sabit telefonu var.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) - Sen git kabinden ara!

BAŞKAN - Ne yapmamız gerekir efendim? Hayır, buradaki maksat neyse onu söyleyin, onu yapalım yani. Ben size soruyorum "Ne yapmam gerekir?" diye çünkü olağandışı bir şey, onu söylüyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bakın, tekrar söylüyorum: Ben telefonu birisiyle sohbet etmek için istemiyorum. Bu tasarıyla ilgili, görüşeceğimiz maddeyle ilgili bilgi almak istiyorum ve koskoca iktidar partisi grubu benim bilgi alma isteğime tepki gösteriyor. Sayın Başkan, bilgi edinme ihtiyacı duyuyorum.