Konu:NURETTİN CANİKLİ'NİN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CHP GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI
Yasama Yılı:3
Birleşim:109
Tarih:23/05/2013


NURETTİN CANİKLİ'NİN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CHP GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, Sayın Canikli, siz bir süre önce burada BDP'den konuşan bir milletvekili arkadaşımıza cevap vermek üzere kürsüye çıkmış, "Türkiye Cumhuriyeti Dersim'de hiçbir zaman katliam yapmamıştır." diye bir savunmada bulunmuştunuz.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ne zaman?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - O sözlerinizi size hatırlatıyorum. Bu sizin cümleniz, benim değil.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ne alakası var, nereden çıkmış o cümle?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet, onu isterseniz tutanaklardan bulacağım, çıkaracağım, size onu vereceğim, mahcup olacaksınız. Bunu gayet iyi hatırlıyorsunuz. Tutanaklardan bulacağım. Tekrar söylüyorum, bu benim cümlem değil, sizin cümleniz. Siyaset her zaman aynı tutarlılıkta olmayı gerektirir.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bakacağız cümleye.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İkincisi, Sayın Ağbaba'nın söylediği konuyu Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sık sık ifade etti. 28 Aralık 2011 tarihinde Uludere'de 34 vatandaşımız katledilmiştir. Sayın Genel Başkanımız bunu defalarca sordu. "Sayın Başbakan, bu talimatı siz mi verdiniz?" Hatta, "Bu talimatı Sayın Başbakan vermiştir." yönünde de bir beyanda bulundu Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımız.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başbakan defalarca açıkladı, defalarca söyledi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başbakan bugüne kadar bu iddiaya, bu suçlamaya hiçbir cevap vermedi.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Verdi, vermez olur mu? (AK PARTİ sıralarından gürültüler.)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sükût ikrardan gelir. Bir başbakan, ana muhalefet partisi genel başkanı kendisine "34 vatandaşı katletme, öldürme, bombalama emrini kim verdi?.." Genelkurmay "Biz kanunlara bağlıyız. Başbakanlıktan aldığımız talimatların gereğini yaparız, onlara uyarız." diyor ise Başbakan da bu iddia, bu açıklama karşısında susuyor ise Uludere'deki 34 vatandaşımızın katledilmesi emrini kimin verdiği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Atasözümüz budur: Sükût ikrardan gelir.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)