Konu:KANUN TEKLİFİNİN GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA İKTİDAR PARTİSİNİN ÖNERGELERİNİN MUHALEFET PARTİLERİNE DAĞITILMAMASI NEDENİYLE GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLİP EDİLMEYECEĞİ HAKKINDA
Yasama Yılı:3
Birleşim:109
Tarih:23/05/2013


KANUN TEKLİFİNİN GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA İKTİDAR PARTİSİNİN ÖNERGELERİNİN MUHALEFET PARTİLERİNE DAĞITILMAMASI NEDENİYLE GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLİP EDİLMEYECEĞİ HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu şekilde bir yasa görüşmesi yürütemeyiz, ortada samimiyetsiz bir durum vardır. İktidar partisi hazırladığı önergeleri muhalefetle paylaşmıyor, son dakikada önerge vermek suretiyle kendi istediklerini gerçekleştirmek istiyor.

Şimdi, bakın, biraz önce okunan 7'nci madde önergesi, 3'üncü madde önergesi -ki teklifin ilgili 4250 sayılı Kanun'un 7'nci maddesini değiştiriyor- itirazlarımız üzerine bize yeni geldi.

Sayın Süreyya Sadi Bilgiç biraz önce geldi, dedi ki: "Şu önerge seti sizde yok mu?" Kastettiği önerge setinde şimdi görüştüğümüz 3'üncü maddeye ilişkin önerge yanında teklifin 4'üncü maddesine ilişkin önerge bizde var ama 5'inci maddesine ilişkin önerge bizde yok. Şimdi, bu şekilde bir görüşme yürütemeyiz Sayın Başkan.

Bu itirazımı size yönelttiğim hâlde, siz bana kulak vermeyip de "Neye istinaden usul tartışması açıyorsunuz, anlamıyorum." demenizi ben yadırgıyorum. Muhalefet partileri önergelerini verecek, iktidar partisi önergelerini gelişigüzel dağıtacak. Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna bunlar ulaşmayacak. Ben size itiraz edeceğim, siz de benim itirazımı yadırgayacaksınız. Ben sizin durumunuzu yadırgıyorum, doğru bulmuyorum. Bu şekilde bir yasa görüşmesi yapamayız. Lütfen ara verelim. İktidar partisinin ne kadar önergesi varsa gelsin, biz bunları inceleyelim.

Zaten, sıra sayısı, milletvekillerinin yeterli şekilde inceleme imkânı bulamadıkları bir zamanda dağıtıldı. Sabah 11.00'de milletvekillerinin odalarında sıra sayısı yoktu. 14.00'te görüşme başlıyor, milletvekilleri daha görüşülecek olan kanun teklifinin maddelerinin ne olduğunu bilmiyor. Böylesi bir görüşme ortamında görüşmeler başladı. Şimdi, hangi maddede iktidar partisinin hangi önergesi gelecek, bunu bilmiyoruz, ta ki madde görüşmesi başlayıncaya kadar. Görüşme başlayınca hemen önerge elimize geliyor, o esnada önergeye bakıyoruz, muttali oluyoruz.

Sayın Başkan, tekrar talep ediyorum, bu şekilde bir görüşme yapamayız. Devam ettiğiniz takdirde her maddede bu usul tartışmasını açmak zorunda kalacağımızı bilgilerinize sunuyorum. O nedenle, ara verelim, iktidar partisi önergelerini versin, biz inceleyelim ve görüşmeler ondan sonra devam etsin.

Teşekkür ederim.