Konu:Görüşülen Kanun Teklifiyle İlgili Olarak Plan Ve Bütçe Komisyonunda Yapılan Düzenlemelerin Genel Kurulda Geri Alınması Yönündeki Anlayışı Doğru Bulmadığına İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:109
Tarih:23/05/2013


GÖRÜŞÜLEN KANUN TEKLİFİYLE İLGİLİ OLARAK PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN GENEL KURULDA GERİ ALINMASI YÖNÜNDEKİ ANLAYIŞI DOĞRU BULMADIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Teklif, Plan ve Bütçe Komisyonuna geldiği zaman oldukça rijit, katı hükümler içeriyordu, gerçek hayata uymayan ve ekonomik hayatta sorunlar yaratacak birçok hüküm vardı. Komisyon çalışmaları sırasında bunların bir bölümünün düzeltilmesi imkânı bulundu fakat şimdi, peşi sıra gelen iktidar partisi önergelerinden öyle anlaşılıyor ki Komisyondaki yumuşatmaların bir bölümü Genel Kurulda geri alınıyor. Örneğin, biraz önce kabul edilen önergeyle lokantalarda servisin kimin tarafından yapılacağına ilişkin bir düzenleme yapılıyor, yani servisi komi yapmayacak, garson yapacak. Yani bırakalım lokantanın iç işleyişine karışmayı. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin işi midir Sayın Başkan, değerli milletvekilleri?

İkinci konu, alkollü içkiyi üreten firmalar uluslararası birtakım faaliyetlerde sponsor olabilsinler, yani içkiyi özendirmeyelim tabii ki, logoyu kullanmasınlar, isim kullanmasınlar ama bırakalım bunlar uluslararası birtakım faaliyetlerde sponsor olabilsinler. Yani içki sağlığa zararlıdır diye bütün ekonomik hayattan bunu çıkarmak ne kadar doğru Sayın Başkan, değerli milletvekilleri? Komisyonda kabul edilen düzenlemeleri burada geri alma yönündeki anlayışı doğru bulmuyorum, bunu yanlış buluyorum ve ekonomik hayatın gereklerine ters olarak görüyorum.

Yine, alkollü içkilerin satış saatleri konusunda yerel yönetimler karar sahibidir. Bunu iyi uygulayan belediyelerimiz var, belli saatlerde bunun satışını kendileri engelliyor. Bunu yasa düzeyine taşımak yanlış olabilir. Belli bir yerde gece bu satış yasak olabilir, belli yerde belediyeler bunu daha farklı saatlere taşıyabilirler. Gecenin yanında belki günün belli saatlerinde de bu yasağı koyabilirler. Bunu belediyelerin, ilgili yerel yönetimlerin tekdirine bırakmak daha doğrudur.

Çok teşekkür ederim.