Konu:ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:77
Tarih:13/03/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TURGAY DEVELİ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkeyi iyi yönetemiyor. Ortaya çıkan suistimalleri, yolsuzlukları, görevi kötüye kullanmaları müfettiş raporlarıyla, teftiş kurulu raporlarıyla aklamaya; aklayamadıklarını da zamana yayarak unutturmaya çalışıyor.

Şimdi özelleştirme yalanlarından bahsedeceğim sizlere: Enerji dağıtım şirketleri özelleştirilirken -az önce anlattım- 11 tane özel dağıtım şirketi özelleştirilirken TEDAŞ Teftiş Kurulunun müfettişlerinin yaptığı incelemelere göre -az önce anlattığım yöntemlerle- 10 milyon lirayla 30 milyon lira para özelleştirilen her şirketin kasasına bırakılmış. Sadece Meram'daki 50 milyon liralık tahsilat ve tahakkukun tahsil edilmemesini ayrıca örnek vermiştim.

Şimdi, bunları zaman aşımına götürmek için ya da eş teftiş kurulu raporları çıkartmak için Özelleştirme İdaresi, bu teftiş kurulu raporlarını TEDAŞ'tan alarak Bakanlığa göndermişti. Buradan, yeni yapılan düzenlemeye göre, biliyorsunuz, TRT elektrik faturalarından yüzde 2 pay alıyor. TRT bir anlamda vatandaşın cebinden finanse ediliyor. Ama aynı TRT Meclis televizyonunu Meclisin saygınlığına gölge düşürecek şekilde, bütün bu yolsuzlukları, bütün bu suistimalleri, bu ana kanunlar tartışılırken Adalet ve Kalkınma Partisinin bürokratlarının görevi suistimallerini, bu tartışmaları toplumdan gizlemek için bu saatte dahi televizyonlar kapalı, vatandaşın cebinden çıkan paraların nereye harcandığını bu parayı ödeyen vatandaşlar bilmiyorlar. Meclis Başkanını birkaç defa ziyaret ettik, dedik ki: "Sayın Başkan, Meclis televizyonunun halka kapatılması hukuki değil, yasal dayanağı yok. 3984 sayılı RTÜK Yasası'na göre yapılan protokolün bugün 6112 sayılı Yasa'yla, RTÜK Yasası'yla hiç alakası yok. Şu anda yapılan uygulama, Meclis televizyonunun şu anda kapalı olmasının, sizlerin de, bizlerin de sesimizi vatandaşa duyurmamızı sağlayan Meclis televizyonunun kapatılmasının hukuki bir dayanağı yok. Arkadaşlar, bunu söylediğimiz hâlde, Sayın Meclis Başkanı çok mahcup bir ifadeyle konunun TRT Genel Müdürüyle Meclis televizyonu arasında yapılan bir protokole dayandığını söyleyerek olayı geçiştirmeye çalışıyor.

Şimdi, siz vatandaştan, 75 milyon insanın rızkından her ay yüzde 2 keseceksiniz, TRT'ye aktaracaksınız, TRT şu Meclisin çalışmalarını yansıtmayacak, Meclisi ve Türkiye'yi Adalet ve Kalkınma Partisinin stüdyosuna dönüştürecek.

Bu stüdyo sanal bir stüdyo arkadaşlar. Bir zamanlar Truman Show diye televizyonlarda bir dizi vardı. Bir stüdyoda geçen hayat sanki gerçek bir hayatmış gibi kitlelere aktarılırdı, izleyicilere aktarılırdı. İsterseniz bu Meclis televizyonunu açmayın, isterseniz bu elektrik faturalarından yüzde 5 almaya devam edin, isterseniz özelleştirmedeki suistimalleri kapatın, savcılığa intikal ettirmeyin.

TEDAŞ bugün 10 milyar liradan fazla bir borçla ana sermayesini tüketmiş durumda, varlığı ortada değil, sanal bir kuruma dönüşmüş durumda. Bütün bu uygulamalar Adalet ve Kalkınma Partisinin nasıl da vahşi kapitalizmin bir taşeronu olduğunu, Türkiye'deki enerji piyasasını Batı'ya eklemlemeye çalıştığını, bunu ise halktan saklamak için de bütün ceberutlukları kullanarak uygulamaya çalıştığını biz halka anlatacağız.

Halka bir gün hesap vereceksiniz sevgili milletvekilleri ve hesap verdiğiniz zaman, halk gerçek yüzünüzü gördüğünde sizi iktidardan alaşağı etmesini bilecektir.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)