Konu:ADANA MİLLETVEKİLİ MURAT BOZLAK'IN GÖRÜŞÜLEN KANUN TEKLİFİNİN BİRİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNDE BDP GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA ŞAHSI-NA SATAŞMASI
Yasama Yılı:3
Birleşim:109
Tarih:23/05/2013


ADANA MİLLETVEKİLİ MURAT BOZLAK'IN GÖRÜŞÜLEN KANUN TEKLİFİNİN BİRİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNDE BDP GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA ŞAHSI-NA SATAŞMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, biraz önce burada Barış ve Demokrasi Partisi adına konuşan sayın milletvekili benim konuşmama nüfuz edememiş, nüfuz etmiş olsaydı böyle konuşmazdı. İnsanlar bilmediği bir konuda konuşmamalı bence. Eğer konuşma iddiasında bulunuyor ise gerekli hazırlığı yapıp öyle çıkmalı.

Ben bir şey söyledim: "Bir kere, bu teklif, bireyin özgürlük alanına, yaşam alanına müdahale ediyor. Bu teklif, AKP'nin ideolojik anlayışını yansıtan bir tekliftir, özgürlükleri kısıtlayan bir tekliftir." İşin bu kısmını bir kenara atıyor tabii sayın konuşmacı.

İkincisi, bütün dünyada, bütün demokratik modern ülkelerde alkollü içkilerle ilgili alan bir düzenleme ve denetleme çerçevesine sahiptir. Devlet bunu düzenler. Neden? Alkollü içki bağımlılığı sağlığa zararlıdır çünkü. Düzenleyici bir rol üstlenir, alkollü içkinin tüketimi özendirilmez örneğin. Devlet buna yönelik tedbirleri alır ama bu hiçbir zaman bireyin tercihini değiştirmek, daha doğrusu bireyin tercihine müdahale etmek, onun yaşamını biçimlendirmek gibi bir amaçla yapılmaz. Ve yine, Adalet ve Kalkınma Partisinin böyle bir amaçla bu teklifi getirdiğini de söyledim.

Ve bütün dünyada özel tüketim vergileri, bir yandan hazineye gelir sağlamak amacıyla kullanılırken öte yandan da tüketici tercihlerini etkilemek amacıyla da kullanılır. Vergi teorisine birazcık vâkıf olanlar bunun böyle olduğunu bilirler.

Keşke, benim sözlerimin aksine bir iddia ortaya koymak yerine, kendi partisinden bir sayın konuşmacının burada özel tüketim vergisi rakamlarından örnek vermek suretiyle bu sektörün ekonomiye ne kadar faydalı olduğunu ifade eden cümlelerini hatırlamış olsaydı. Benim söylediklerim budur. Alkollü içkiler üzerinden bütün ülkeler vergi alır.

Ayrıca, konuşmamda şunu da söyledim, AKP hükûmetleri döneminde bu alana gereğinden fazla yüklenilmiştir.

Örnek veriyorum: 57'nci Hükûmet döneminde, o ek vergi düzenlemelerine rağmen, IMF'yle yapılan program uygulamalarına rağmen, yerli şarap üretimini teşvik için şarap üzerindeki vergiye dokunmamıştır o Hükûmet, takdire şayan bir adım atmıştır ama AKP hükûmetleri "Şarap nihayet alkollü içkidir." diyerek şarabı hedef tahtasına koymuş ve şarabı ağır vergilendirmiştir.

Bütün bunlar konuşmamın genelinde olduğu hâlde, onu farklı bir bağlamda değerlendiren sayın konuşmacı herhâlde konuları iyi takip etmemiş, konulara nüfuz etmemiş olacak ki öyle bir anlam çıkarmış.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)