Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Yasama Yılı:3
Birleşim:109
Tarih:23/05/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Özellikle ben de Sayın Maliye Bakanına sormak istiyorum.

Sayın Bakan, Kamulaştırma Kanunu'nda, mevcut kanunda bir boşluk var, o da şu: Kıymet takdiri komisyonu bedeli verdiği zaman vatandaş bundan memnun olmadığı zaman -biliyorsunuz- mahkemeye gidiyor. Mahkemenin vermiş olduğu bedel yani ihtilafsız bedel üzerinden mahkeme karar verdiği zaman mahkemenin tescile ilişkin hükmü kesin. Bedele ilişkin hüküm Yargıtaya gidiyor. Bedeli ödedikten sonra örneğin, kıymet takdir metrekareye 5 lira veriyor, mahkeme 10 lira verdiği zaman Yargıtayı beklemeden hükümle beraber parayı ödüyor vatandaşa. Yargıtaya dosya gittikten sonra "Bu mahkemedeki metrekare bedeli fazladır." deyince dosyayı bozuyor, alt mahkeme de Yargıtayın kararına uyunca bu sefer devlet, fazla ödemiş olduğu paraya vatandaşı icraya veriyor Sayın Bakanım. Bundan dolayı Türkiye'de çok büyük, derin problemler var yani vatandaşla devlet karşı karşıya geliyor. Bu konuda, bu ihtilafsız bedeli yani alt mahkemeden geçen, Yargıtaydan geçmeyen bedeli Yargıtaydan gelene kadar üç aylığına en yüksek faizle bir banka hesabına koymayı düşünmez misiniz? Çok ciddi problem var.