Konu:ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:77
Tarih:13/03/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, usulle ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi, bu kadar, iki buçuk sayfalık bir madde ihdas ediliyor. Şimdi, biliyorsunuz bizim şu maddeyi incelememiz mümkün değil. Uygun görürseniz -siz yemek molası vereceksiniz- şimdi bir saat yemek molasını verin, biz de inceleyelim. Çünkü bu son zamanlarda devleti böyle talan eden önergeler bu saatlerde veriliyor. Biz bir inceleyelim bakalım, bu önergede hakikaten devletin birtakım kurumları talan ediliyor mu, birtakım insanlara birtakım avantajlar getiriliyor mu, getirilmiyor mu, bir inceleyelim. Yemek arasını verin bir saat, biz de inceleyelim. Yani şimdi, böyle incelenmeden, burada devlet kurumları yani niye? Bu önergeyle ne getiriliyor? Niye Komisyon ilk müzakeresi sırasında bu önergeyi vermemiş de şu anda veriyor? Demek ki birilerinin son anda böyle bir önerge vermekteki amacı? Birtakım özel çıkar gruplarının çıkarlarına hizmet etmek için bazı hizmetkâr milletvekilleri var, onlar burada çıkıp böyle bir önerge veriyorlar efendim.

Teşekkür ederim.