Konu:ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ’IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:77
Tarih:13/03/2013


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ’IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Enerji Bakanının bir problemi var. Enerji Bakanı, bizim burada belgelerle gösterdiğimiz iddialara karşılık sadece hakaretle karşılık verebiliyor, teknik bir şey söyleyemiyor. Demin anlattım Kamu İhale meselesini.

Şimdi, bu TEİAŞ'ta ihalesiz iş yapılma meselesini anlatayım. Şimdi, normalde TEİAŞ hatları ihaleyle bağlamak zorunda. 2003 yılından 2010 yılına kadar ihale mihale yok, şirketler işleri yapmışlar. 417 milyon para vermişler, şikâyet ortaya çıkınca da kanun çıkarmış, hukuka uygun hâle getirmişler. Şu gördüğünüz Taner Yıldız'ın imzası, TEİAŞ Teftiş Kurulu rapor yazıyor "Burada büyük bir hukuksuzluk var, soruşturma açılsın." diyor. Biz bunların birçoğunu anlatmadık ki sizin savunma hakkınız olsun diye.  Sonra, dönemin Enerji Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Cevdet Malkoç buna diyor ki: "Burada bir suç vardır, soruşturma açılsın." Ve Cevdet Malkoç Kömür İşleri içinde bunu yapan, dürüst, namuslu ve mütedeyyin bir bürokrat. Bakın, Karadenizli çok mütedeyyin bir bürokrat, gazetelere örnek oldu, bu yolsuzluklarda hediye kabul etmeyen bir bürokrat. Sonra Cevdet Malkoç görevden alınıyor, başka bir müfettiş getiriliyor, Teftiş Kurulu Başkanı yapılıyor, bu Teftiş Kurulu Başkanı -normalde inceleme yapmaması gerekirken- heyetin başına geçiyor, inceleme yaptırıyor ve "Burada suç yoktur." diyor, Sayın Bakan da bunu onaylanıyor.

Şimdi, bunların hepsi burada belgeli, söylemeyeyim mi, anlatmayayım mı? Ben de şu iyi niyetle anlatıyorum: Ya, bilmediğimiz bir şey vardır, Sayın Bakan bize bir şey söyler. Çıkıyor, her türlü hakaret edilerek? Ya, 417 milyon liradan bahsediyoruz Sayın Bakan. Bakın, böyle yapamazsınız. Benim görevim bu belgelere bakıp okuyup size söylemek, sizin göreviniz de varsa bir bilgi bana vermek. Bana diyorsunuz ki: "Doğal gaz anlaşmalarını göndereceğim." Soru önergemde yazılı cevabınız var, göndermediniz. Hiçbir belge vermiyorsunuz.

Çalık'la alakalı belgeleri verecek misiniz? Ben KİT Komisyonu üyesiyim, yasal hakkım var, anayasal hakkım var. Niye vermediniz belgeleri madem bu kadar dürüstsünüz? Yapmayın, etmeyin, bu işler böyle yürümez.

Saygılarımı arz ediyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)